Nyt etagebyggeri på Søborg Hovedgade
hushovedgade.jpg
Sådan kommer der til at se ud. Byggeriet er trukket lidt tilbage i forhold til de eksisterende bygninger, så der eventuelt kan laves et serveringsområde foran. I gården bliver der grønne områder til beboerne. Foto: Illustration: DOMUS Arkitekter.
Der skal være butikker i gadeplan og lejligheder op til 4. sal på Søborg Hovedgade 56-58

I øjeblikket ligger der en musikforretning og en genbrugsbutik, men hvis alt går efter planen – og det ser umiddelbart sådan ud – så kommer der et byggeri i fire etager med forretninger i gadeplan og lejligheder ovenpå på Søborg Hovedgade 56-58.

Etagebyggeriet tilpasser sig de omkringliggende bygninger i højden og kommer til at indeholde en stueetage med butikker ud mod Søborg Hovedgade og depot, cykelparkering og garager mod gården. 1-4. sal kommer til at indeholde lejligheder med en størrelse på mellem 83 og 86 kvadratmeter. I gården etableres parkeringspladser og grønt friareal for beboerne.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 86. Byggeriet overholder bestemmelserne i lokalplanen, med undtagelse af to forhold. Der er søgt om dispensation fra følgende forhold i lokalplanen:

1. Bygningsdybde: Det er fastsat i lokalplanen, at stueetagen må være 12 meter dyb, mens de resterende etager må være 10 meter dybe. Der er søgt om en dybde på 12 meter på alle etager (Nabobygninger har en dybde på henholdsvis 11,5 meter og 13 meter på alle etagerne).

2. Byggefelt: Der er søgt om, at en mindre del af trappetårnet kan ligge udenfor byggefeltet.

Herudover fastlægger lokalplanen, at der skal udlægges fællesarealer til ophold og areal svarende til mindst 50 procent af boligernes samlede etageareal, dog kan arealet gøres mindre, hvis der etableres friarealer, som i størrelse og kvalitet er arkitektonisk og funktionelt tilfredsstillende. Altaner og opholdsareal i gården udgør ikke 50 procent af boligernes etageareal, men det er forvaltningens vurdering, at størrelsen og kvaliteten af opholdsarealer er tilfredsstillende.

Da der er tale om mindre dispensationer, er forvaltningen indstillet på at give dem.

Projektet har derfor været i høring hos naboerne. Der er modtaget fire bemærkninger. De handler om størrelsen på byggeriet, afstanden fra byggeriet til naboerne, skyggegener og indbliksgener. Bemærkningerne indgår i sagsbehandlingen af sagen.

Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at skygge- og indbliksgenerne ikke er større end, hvad der er normalt for området, og at de ikke er væsentligt forøget i forhold til, hvis alle bestemmelserne i lokalplanen var overholdt.

2 kommentarer om “Nyt etagebyggeri på Søborg Hovedgade”

 1. Frida siger:

  Er der taget stilling til hvis lejlighederne kommer at være ejerlejligheder eller til leje?

 2. ole tradsborg siger:

  Til Gladsaxebladet: Bring gerne mit indlæg som læserbrev….

  Hvordan pokker kan det være at kommunalbestyrelsen i Gladsaxe vedbliver at rive gamle og fine bygninger ned. I stedet for Hovedgaden et mere og mere kønsløst udtryk. Der er mange skrækeksempler gennem tiden, særligt længere oppe af vejen, hvorimod bygningen, hvor bl.a. Lagkagehuset heldigvis endte fint.
  Men bygningen over for kirken, det tidligere værtshus m.m. lod kommunen jo blot dø stille og roligt….
  Mange gange dækkede man sig ind af, at man ikke vidste, hvad skiftende ejeres planer var (!) Magen til idioti. Man kunne snildt have bevaret endnu en historisk og tidstypisk Søborg-bygning. Særligt oplagt med kirke og Søborg Skole lige over = Have omdannet stedet til et spillested for unge.
  Men angrebene på de gamle bygninger fortsætter altså med uformindsket styrke….

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top