To år til med får
Får-og-lam-03-18-18.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Der har i årenes løb heldigvis kun været enkelte epsioder med dyremishandling. Ellers er fårene gledet ind i naturbilledet. Foto: Kaj Bonne.
Erfaringerne med de løsgående dyr på Radiomarken har været gode

Det går så godt med de mange får og lam i foldene på Radiomarken, at det formentlig ender med, at det hele fortsætter mindst to år til.

Det fremgår af det materiale som miljøudvalget skal behandle på sit møde på torsdag.

By- og Miljøforvaltningen etablerede i foråret 2016 to folde med udgangspunkt i den gældende plejeplan for Radiomarken. Foldene, som dækker et areal på ca. 7 ha, giver mulighed for, at der kan græsse 40 får med lam. Forvaltningen tegnede dengang en kontrakt med en erfaren dyreholder med mulighed for forlængelse. Aftalen løber i perioden fra 15.04.2016 til 01.11.2018. Dyreholder skal varetage det daglige tilsyn med dyrene samt tage sig af plejen af dyrene.

Der blev i 2016 udsat 30 får og i 2017 blev der udsat 40 får for at øge græsningstrykket. I 2018 blev der udsat 40 får med lam. Fårene har nu afgræsset det fredede overdrev i tre sæsoner fra 15. april til 1. november.

Trafik- og Teknikudvalget besluttede på mødet i februar i år, at ordningen med fårehold skal evalueres, inden kontrakten med dyreholder udløber 01. november i år.

Forvaltningen vurderer, at de fleste borgere har været glade for projektet. Fra foreningen Radiomarkens Venner har der dog været modstand mod projektet, idet de ønsker et område, hvor man kan lufte hunde uden snor. Trafik- og Teknikudvalget besluttede på februarmøde, at dette spørgsmål skulle behandles i forbindelse med revision af plejeplanen for Radiomarken. Arbejdet med den kommende plejeplan forventes igangsat i 2019.

Forvaltningen har i de tre sæsoner holdt øje med, hvordan fårene afgræsser arealet, herunder hvor meget af den uønskede vegetation fårene afgræsser, og hvilke andre effekter afgræsning med får har givet. Inden projektet blev sat i gang, har der været foretaget floraundersøgelser og disse er efterfulgt af undersøgelser i 2018.

Bevarer vegetation
Resultatet viser, at fåregræsningen har været med til at bevare områdets karakteristiske vegetation med sjældne arter. Dette vil ikke kunne forventes, hvis arealet havde været drevet som før afgræsningen blev sat i gangt, dvs. med én årlig slåning. Samtidig viser undersøgelserne, at fåregræsningen er med til at bekæmpe de invasive arter i området. Undersøgelserne viser dog også, at tre græsningssæsoner ikke har været tilstrækkeligt til at forbedre vegetationen, så det afspejles i resultaterne.
By- og miljøforvaltningen vurderer: at afgræsningen med får i de to folde har været tilfredsstillende, at 40 får med lam har givet den ønskede græsningseffekt, at dyreholderen har været god til at tilpasse antallet af får og græsningstrykket til vejrsituationen, at arealet er blevet mere tilgængeligt for brugerne, fordi græsset plejes hele sæsonen og ikke kun ved slåning én gang årligt, at de vilde dyr og planter trives bedre i området som følge af fårenes naturplejende effekt, at fårene er blevet en attraktion til glæde for både børn og voksne.

På baggrund af de gode erfaringer med afgræsning med får foreslår By- og Miljøforvaltningen, at der forhandles en ny kontrakt med en dyreholder for en periode på to sæsoner. Endvidere at ordningen med erhvervsmæssigt fårehold skal evalueres i forhold til, hvorvidt der skal være får fremadrettet, inden en eventuel kontrakt udløber 01.11.2020. Miljøudvalgets drøftelse afsagen sag vil indgå i dagsordenen til trafik- og teknikudvalget.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top