– Alle skal kunne bo her
Levnedsmiddelinstituttet-02-48-18.jpg
Området ved det tidligere Levnedsmiddelinstitut kan måske komme i spil, når der skal bygges boliger til folk med en behersket indkomst. Foto: Kaj Bonne
Stigende boligpriser sætter lavindkomstgruppernes mulighed under pres

Gennemsnitsprisen på boliger i Gladsaxe Kommune er tæt på 30.000 kvadratmeteren – uanset om der er tale om villa, rækkehus eller lejlighed. Priserne har været kraftigt stigende de seneste år, og intet tyder på, at priserne vil falde inden for overskuelig tid.

Udviklingen bekymrer borgmester Trine Græse (A). Indbyggertallet stiger hvert år med 1.000 nye Gladsaxe-borgere, og hun ser en fare for, at fremtidens tilflyttere kommer fra de samme indtægtsgrupper, nemlig dem, der har råd til at bo i Gladsaxe, mens lavindkomstgrupperne må søge endnu længere væk fra hovedstadsområdet.

Borgmesteren slår fast med syvtommersøm: – Vi vil mangfoldigheden i Gladsaxe. Der skal være plads til alle mennesker.

Hun understreger ALLE. Så når jeg i dette interview på borgmesterkontoret nævner ”rigmandsghetto” og ”Gentofte nr. 2”, så bliver det venligt, men bestemt afvist.

– Som jeg siger: Der skal være plads til ALLE i Gladsaxe. Naturligvis skal politibetjenten, skolelæreren og pædagogen også kunne bo i vores kommune – som det har været tidligere. Det kan være i en almen bolig, men mange fra disse grupper har også et ønske om at bo i egen bolig. Vi bør kunne tilbyde dem begge muligheder.

Trine Græses ord oversætter jeg til, at der skal være plads til rig og fattig, høj og lav. Sådan har det vist altid været i Gladsaxe, og sådan synes de fleste i byrådet, at det også skal være fremover: – De udfordringer man har i Rudersdal kan komme hertil, hvis vi ikke gør noget. Naturligvis vil jeg gerne sige, at folk flytter hertil, fordi Gladsaxe er en god og attraktiv kommune. Men andre ting gør sig gældende. Vi er en del af hovedstadsområdet, hvortil folk flytter ind fra yderområderne. Det sker ikke kun i Danmark. Det er et globalt fænomen, og den udvikling fra land til by er ikke lige til ændre.

Større udbud
Nu ligner det ikke borgmesteren ikke at være handlings- eller løsningsorienteret: – Efterspørgslen på boliger i Københavnsområdet er større end udbuddet, og det får priserne til at stige. Hvis vi ønsker en mangfoldig by, hvor alle skulle kunne finde en bolig, så gælder det om at øge udbuddet. Jo flere boliger, der bliver bygget i København og omegn, desto mere vil presset aftage – på lang sigt vil det forhåbentlig også få priserne til at finde et mere fornuftigt niveau.

For nylig deltog Trine Græse i en konference arrangeret af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. En rapport udarbejdet af eksperter påpegede flere årsager til prisudviklingen – heriblandt det manglende udbud – samt en række udfordringer.

– Hvis nogen tror, at det kun er byrådet som ønsker en by med folk fra alle mulige indtægtsgrupper, så har de ikke talt med erhvervslivet. Heldigvis går det fremad her i Gladsaxe, hvor det er lykkedes vores virksomheder at skabe mange nye arbejdspladser. Men produktionsvirksomhederne i Gladsaxe efterspørger ikke nødvendigvis højtuddannet arbejdskraft. De har stillinger, som kan besættes af folk uden eller med kortere uddannelse – eller det, som vi i gamle dage kaldte for arbejdsmænd, siger borgmesteren.

– Noget af det, der blev påpeget i rapporten inde i ministeriet, var den rolle, som infrastrukturen har: – For folk, der arbejder i hovedstadsområdet, er transporttiden meget afgørende. Det er ikke attraktivt at rykke længere ud, hvis transporttiden stiger, sådan som den gør nu. Men såfremt det er muligt at få transporttiden nedsat, er folk villige til at rykke længere ud. Ministeriet opfordrer kommunerne i hovedstadsområdet til at løse problemerne. Det vil vi gøre, når vi snakker hovedstadsstrategi, ligesom vi taler sammen blandt de 11 kommuner i Letbanen. Vi får nogle udbygningsmuligheder langs Ringvejen – både med hensyn til boliger og erhvervsvirksomheder, siger Trine Græse.

Villakvarterer skal bevares
– Der skal ikke herske tvivl om, at vi ønsker at bevare vores villakvarterer. Vi har vedtaget en byplan, hvor vi har analyseret, hvor vi kan vokse og bygge flere boliger. Vores vision går i retning af en blandet by, der både har boliger og arbejdspladser. Med hensyn til det sidste er der muligheder i bæltet op mod Novo Nordisk, og senere vil der komme muligheder langs Letbanen. Boliger i de stationsnære områder vil blive attraktive, mener Trine Græse.

Et nyt område, som også kunne blive attraktivt, hvis det bliver bebygget, er det stykke jord, som Freja Ejendomme har sat til salg på hjørnet af Gladsaxe Møllevej og Sydmarken i nærheden af Mørkhøj Bygade: – Vi har endnu ikke drøftet det politisk. Det er et interessant område, fordi det kombinerer erhvervskvarter og boliger.

Der skal udarbejdes en lokalplan, og forvaltning og Freja skal i dialog. Når en ny lokalplan engang kommer, så skal der være høringer osv. Men overordnet: Dér, hvor industri og erhverv møder byen, opstår muligheder. Vi vil naturligvis stille krav til bygherrerne om attraktive opholdsrum og fællesarealer.

Der har været en årelang politik i Gladsaxe om at have en tredjedel almene boliger i kommunen: – På det det seneste er der bygget meget privat, så den andel er kommet lidt under pres. Men i forbindelse med Tobaksvejen stillede vi krav om almene boliger.

Vi har ikke benyttet os ret meget af det, men vi kan med lokalplanerne i hånd kræve, at 25 procent af de nye boliger er almene. Og de almene boliger er for alle, og det er ikke kun lavindkomstgrupperne, der bor disse lejligheder. Jeg tjener godt, og jeg bor fint i Værebro, siger borgmesteren med et smil.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top