- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Der er penge til projekterne

Der er masser af projekter på bedding i Gladsaxe Kommune. Og der er mange penge til at få finasieret det hele.

Problemet er så lige, at man ikke bare kan bygge løs på grund af anlægsstoppet, der skal modvirke en overophedning af økonomien.

Økonomiudvalget fik i onsdags forelagt et overblik over den gennemsnitlige likviditet, der forventes at vil le udgøre 1.314 millioner kroner ved udgangen af 2018.

I den seneste opgørelse af den gennemsnitlige likviditet var forventningen en gennemsnitlig likviditet på 1.287 millioner kroner ved udgangen af 2018.

Forskellen på 27 mio. kr. imellem den forventede gennemsnitlige likviditet ved opgørelsen pr. 30.06.2018 og den forventede gennemsnitlige likviditet pr. 30.09.2018 kan forklares med mindre periodeforskydninger i visse anlægsprojekter samt lidt færre forventede driftsudgifter.

Kommunens likvide beholdning er i resten af 2018 og frem til og med 2022 disponeret til finansieringen af blandt andet følgende anlægsprojekter: Etablering af gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler, udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet, anlæggelse af letbanen og Gladsaxe Boulevard, om- og nybygning af bosteder på Kellersvej, renovering Gladsaxe Skole, etablering af et sundhedshus på Fremtidsvej 1, istandsættelse af UCC Blaagaard, opførelse af skøjtehal, renovering af de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe samt ny klub på Vadgård skole.

Hertil kommer en lang række mindre projekter. Derudover er der afsat penge til vedligehold af kommunens ejendomme og infrastruktur. Økonomisk Sekretariat følger nøje likviditetsforbruget for at sikre den bedst mulige formueforvaltning. Gladsaxe Kommunes overskydende likviditet er placeret i danske obligationer.

Kommunens likviditet er opgjort som et gennemsnit over det sidste år. Gennemsnitslikviditeten opgøres netto, hvilket vil sige, at træk på kassekreditter modregnes i likviditeten. Den gennemsnitlige likviditet skal indberettes kvartalsvis til Økonomi- og Indenrigsministeriet.