Hastigheden på motorveje skal ned
Forslag fra Venstre til byrådsmødet

Hastigheden på motorvejene Motorring 3 og Hillerødmotorvejen beliggende i Gladsaxe kommune skal sættes ned.

Det er en del af det forslag, som Venstres gruppeformand Pia Skou fremsætter på byrådsmødet onsdag aften.

Ifølge Pia Skous forslag skal byrådet rette henvendelse til vejdirektoratet med syv forslag:

1. Hastigheden nedsættes på Motorring 3 og Hillerød motorvejene beliggende i Gladsaxe kommune på samme måde, som hastigheden er reduceret på Lyngbyvejen og på dele af Motorring 3 beliggende i Gentofte Kommune.
2. Gladsaxe Byråd ønsker på begge motorveje den belægning som nedsætter støjen mest.
3. Gladsaxe Byråd ønsker en status på den eksisterende lavtstøjende asfalt og hvornår den forventes udskiftet næste gang.
4. Opsættelse af støjskærme langs motorvejene, som ikke bare kaster støjen længere væk.
5. Opsættelse af fastsiddende permanente stærekasser til fartmåling. Denne opfordring skal også sendes til Rigspolitiet.
6. Gladsaxe Byråd ønsker en status fra Vejdirektoratet på hvilke foranstaltninger Vejdirektoratet har i sigte for at bekæmpe støj fra motorvejene kørende gennem Gladsaxe.
7. Vejdirektoratet undersøger muligheden for en yderligere hastighedsnedsættelse i tidsrummet 22.00-06.00 på Motorring 3 og Hillerød motorvejene.”

1 kommentar om “Hastigheden på motorveje skal ned”

  1. Torben Sønnichsen siger:

    Kære Pia
    Flot at se at Gladsaxe Byråd tager klagerne alvorligt på vegne af de 8119 boliger i Gladsaxe som lever i støj over det lovlige niveau. Staten og til dels kommunerne har overtrådt gældende miljølovgivning.
    VVM fra 2003 blev underskrevet af Gladsaxe Kommune og viste sig langt fra at tilgodese de borgere der lever langs de støjende trafikårer. Området skal reguleres og allarede på få måneder kan Rigspoltiet som Gladsaxe Kommune har møder med hver måned opsætte stærekasser med fart og støjmålere.
    Der er jo ud over den gennemsnitlige støjgrænse der er overtrådt tale om spidsbelastningsstøj med gennemtrængende støj fra motorcykler, overdimensionerede motorer, og udrykningskøretøjer, der måske burde vælge andre ruter end de overfyldte motorveje. Støjoplevelsen for borgerne fordobles når 53 dB stiger til 56 dB og igen til 59 dB. Spidsbelastningsstøjen måles til mellem 72 og 92 dB f.eks langs Råvænget. Derfor må der opsættes stærekasser som det første.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top