Kampen mod støjen fra motorveje fortsætter
Forvirring omkring henvendelser til myndighederne blev opklaret

Venstres ordfører Pia Skou havde til byrådsmødet i onsdags stillet forslag om en kommunal henvendelse til Vejdirektoratet for at få gjort noget ved støjen fra diverse motorveje – Motorring 3 og Hillerød motorvejen. 20.886 boliger berøres af støjen, der hævdes at være blevet værre inden for det seneste år.

Umiddelbart virkede hendes forslag lidt underligt, for i trafik- og teknikudvalget har man i enighed fundet ud af, at man skal gå til trafikministeren med en tilsvarende henvendelse.

-Men jeg afleverede mit forslag til byrådsmødet ni dage før som jeg skulle – en mandag morgen – og samme dags eftermiddag holdt trafik- og teknikudvalget møde, forklarede Pia Skou.

Der var en del forskellige påstande om diverse støjmålinger og hastighedsbegrænsninger. Men det var kun detaljer i en debat, hvor det står klart, at der er massiv opbakning til at få gjort noget ved problemet. Så nu kigger trafik- og teknikudvalget på sagen igen.

1 kommentar om “Kampen mod støjen fra motorveje fortsætter”

  1. Torben Sønnichsen siger:

    Tak til Pia Skous forslag og støtte. Der er en del debat om hvordan et byråd kan bakke op om en henvendelse fra en borgergruppe i dette tilfælde 8119 støjplagede boliger i Gladsaxe (tallet stammer fra Støjhandlingsplanen fra Vejdirektoratet. I Gladsaxestrategien har Byrådet sat penge af til RUC forskning i glocalization, dvs borgerpåvirkning af lovgivning der ønekses ændret, og til at følge FN’s verdensmål.
    I sagen om Statens og kommunens overskridelser af Miljøstyrelsens støjgrænser burde stat og kommune kunne overbevises om at den ulovlige praksis bør ophøre, alene af hensyn til stressniveauet hos borgerne i kommunen.
    Ønsket om at byrådet gør noget ved støjproblemerne blev rejst af Espegaardens grundejerforening for 6-7 år siden og siden i 2015 af Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe. Hver gang henviste byrådet til vejdirektoratet, som vi endda har inviteret til vor generalforsamling.
    Man skulle tro at med de høringssvar byrådet har modtaget fra støjplagede naboer til trafikhovedvejene, at der var en forståelse for at kommunen ville bakke de støjplagede borgere massivt op, og ikke bare bede vejdirektoratet om en kommentar (de har jo ingen penge til at efterleve lovgivningen). Der skal afsættes penge på finansloven for at skabe en varig løsning med støjtunneler på Motorvejen i Gladsaxe. Prisen vil blive ca kr 300 mio. Motorvejen er en kæmpe succes rent trafikalt, men støj og møj er derved blevet mere koncentreret over hovederne på dem der bor tættest på. Byrådet kan gøre en masse, men hvad vil Byrådet gøre i i 2019 for at reducere trafikstøjen til målte værdier under 56dB. Spidsbelastningsstøjen går gennem marv og ben, og indgår ikke i Vejdirektoratets støjopgørelse, idet VD mener at et beregnet gennemsnit over 24 timer må være nok til at vurdere borgernes støjopfattelse, den går ikke, hvad mener byrådet om det?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top