- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Børn skaber liv hos de ældre

Gladsaxe Skovbørnehave havde i starten af 2018 et samarbejde med Gladsaxe Musikskole, som endte ud i en lille koncert på Bakkegården, et seniorcenter for mennesker med demenssygdom. Til koncerten kunne alle konstatere, hvilken glæde det var for generationerne at være sammen om musikken.

Den gode oplevelse gjorde, at Gladsaxe Skovbørnehave og Bakkegården i maj måned startede et forløb med udvalgte ældre, en musikterapeut, mellemgruppen fra Gladsaxe Skovbørnehave, 11 børn i alt på 3-4 år, samt to pædagoger, der mødes 2 til 4 gange om måneden, enten på Bakkegården eller i Gladsaxe Skovbørnehave.

Når de mødes starter dagen med velkomstsang efterfulgt af gamle sanglege, som for eksempel ’Jeg gik mig over sø og land’, ’Tornerose’, og den slutter med en farvelsang. Bagefter spises der madpakker og drikkes kaffe. Der snakkes og grines en del undervejs i løbet af formiddagen, hvor børn som ældre bliver mødt med positive og afstemte forventninger som betyder, at der opstår trygge relationer på tværs af generationer, som giver en følelse af at alle giver og modtager omsorg.

I august indledte parterne et lidt tættere tværgående samarbejde, hvor også Gladsaxe Musikskole deltog med en musikpædagog. Sammen planlagde parterne et sørøver forløb på seks gange. Denne gang var der så endnu mere musik i forløbet, med brug af flere instrumenter, faldskærm og rekvisitter. Og børnene får meget ud af dagene med de ældre, fortæller Hanne Frisch og Anette Sletved fra Gladsaxe Skovbørnehave.

Plukker blomster til de ældre
– Ud over den musikalske oplevelse lærer børnene også at gebærde sig i andre rammer. De ser, hvordan de ældre lever, da de ofte er med nede og hente de ældre i deres bolig. De stiller spørgsmål og er nysgerrige på de ældres liv og på det at blive gammel.

Børnene lærer også basale værdier som indgår i deres dannelsesproces, for eksempel at vise hensyn og vente på tur. I sangene bliver de opmærksomme på nye og spændende ord, da der arbejdes videre med sangene i institutionen eller skoven.

Børnene er nu så glade for forløbet, at nogle af dem plukker blomster til de ældre, laver tegninger og gerne vil have forældrene med på besøg på Bakkegården og de ærgrer sig, hvis der ikke lige er musik på Bakkegården den fredag.

-De ældre oplever stor glæde i samværet med børnene, og de oplever ligeledes stor glæde ved at synge velkendte sange. Igennem musik og leg sammen med børnene opstår et samvær som styrker deres relationer og medfører en følelse af både mestring og omsorg, fortæller hun.

Sang er noget alle kan
Lotte Assing, musikpædagog fra Gladsaxe Musik og Billedskole, fortæller, at musik og sang skaber et intimt rum, hvor børn og ældre kan være sammen. Musikken vækker erindringer om stemninger, lugte og den bevæger vores sind.

– Sang er noget det sidste som vi mennesker kan, inden vi mister evnen til at tale. Vi skabte et fællesskab og et univers, hvor børn og voksne kunne have det sjovt, grine, fordybe sig og lege sammen. Erindringerne kom, når vi spillede musikken, og de ældre foreslog sange fra deres ungdom og barndom. Det har været et dejligt livsbekræftende projekt for os alle, siger hun.