- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Børnefamilier kan få hjælp

På Taxvej 23 i Bagsværd sidder tre familiekonsulenter i villaen, der er et tilbud til gravide og familier med spædbørn. Her bliver de dog ikke længe ad gangen. De bruger i stedet deres tid hjemme hos familier rundt omkring i Gladsaxe.

Som en del af Familiesupporten rykker de nemlig ud til forældre med 0-6 årige børn, som har brug for en hjælpende hånd i forhold til udfordringer i deres og barnets hverdag.

Tilbuddet har eksisteret i to måneder, og i den tid har familiekonsulenterne i hjulpet over 30 familier med at skabe en tryg hverdag med det lille barn.

– Det kan være svært som forældre at tolke og forstå, hvorfor og hvornår ens barn for eksempel bliver bange, vred eller frustreret. Vi lærer forældrene at skelne imellem de følelser, som kan blusse op i barnet i forskellige scenarier. Bagefter taler vi om, hvilke teknikker forældrene dertil kan benytte sig af for at tale sit barn til ro i de specifikke hverdagssituationer, som de har udfordringer med, forklarer Signe Johansen, leder af Familiesupporten.

Et forløb med Familiesupporten strækker sig typisk over fem til otte besøg, men man kan også nøjes med et enkelt eller to besøg, hvis der blot er behov for det.

En del af ”Familier, der lykkes”
Familiesupporten er et af mange tiltag under Gladsaxes ”Strategi for tidlig indsats – Familier, der lykkes”. Målet med strategien er, at alle familier skal have mulighed for at leve et godt og trygt liv.
Derfor tilbyder Gladsaxe blandt andet som den første kommune i landet graviditetsbesøg til alle borgere, hvad enten man er første- eller flergangsfødende.

Ved graviditetsbesøgene får forældrene besøg af en sundhedsplejerske, der inden fødslen taler om bekymringer og forventninger til livet som forælder med et eller flere børn.

Besøget følges sidenhen op med et enkelt eller flere besøg af sundhedsplejersken, der sammen med forældrene drøfter deres hverdag med et spædbarn – og det er blandt andet her, Familiesupporten kan træde til, hvis sundhedsplejerskens råd og vejledninger er svære at benytte i hverdagen.

– Det kan være svært at omsætte de råd, man får som forældre, til virkelighed. Og det er her, vi kommer ind i billedet og hjælper til med at prøve forskellige råd af sammen med forældrene. På den måde får de en tryghed ved at vide, hvad der virker for deres barn, fortæller Signe Johansen.

Du eller I kan kontakte Familiesupporten ved at ringe til Signe Johansen på telefon 21 19 23 90 eller ved at sende en mail til familiesupporten@gladsaxe.dk.