Bus 160 udvider driften
Bus-160.jpg
Og Movia Flextur til Telefonfabrikken får en ny chance i 2019

Det bliver bedre for Gladsaxe-borgerne at bruge buslinje 160 fra august næste år. Måske kan ændringerne træde i kraft tidligere, men det afhænger af den nuværende kontrakt som også vil have en økonomisk effekt næste år.

Linje 160 vil benytte de almindeligt kendte 12-meter-busser, men da den nuværende kontrakt først udløber i 2021, vil der være mulighed for at kortere busmateriel udbydes.
På By- og Miljøforvaltningens forespørgsel har Movia opstillet fire scenarier. Trafik- og teknikudvalget har valgt, at 160 får en udvidet drift.

Forvaltningen vurderer, at scenariet med en udvidet drift fra 7.00-18.00 også vil give mulighed for at betjene i myldretiden. Linjen kan sammenlignes med andre Servicebusser i for eksempel Ballerup og Rødovre, som henholdsvis har 6-7 og 4 daglige afgange. Stoppestederne ved Hareskovbo og Bakkegården vil få færre afgange end i dag, hvor linje 68 betjener strækningen. Der er i dag ca. 60 daglige påstigere på de to stoppesteder tilsammen.

Dobbeltrettet linje
Udover fortsat at sikre busdrift til Bakkegården og Hareskovbo, vil den eksisterende linje også blive forbedret, herunder linjens betjening af Provst Bentzons Vej, Høje Gladsaxe og Tinghøjvej. 160 vil supplere busdriften på Hagavej og Solnavej ved Kildebakken Station.

I øjeblikket har den nuværende linje et begrænset driftsomfang med 4 daglige afgange og en ”enkeltrettet” betjening, der gør det besværligt at benytte bussen ud og hjem. For fremtiden vil linjen blive ”dobbeltrettet” og få flere afgange dagligt og derved forbedre betjeningen på den eksisterende linje. Derudover vil linjen for eksempel også give en forbindelse fra Provst Bentzons Vej og Gladsaxe Trafikplads til Bagsværd samt opretholde busdrift på Søborg Parkalle og Søborg Torv.

Linjeføringen får en længde som betyder, at der vil være halvanden time mellem hver tur. Af hensyn til økonomien er det forudsat, at linjen betjenes med en enkelt bus. For at holde den samlede køretid nede foreslår forvaltningen, at betjeningen af Høje Gladsaxe foregår fra Gladsaxevej i stedet for som i dag på ”ydre stamvej”, og at der placeres et stoppested ved Bagsværd Torv i stedet for ved Bagsværd Station, når bussen kører tilbage mod Gladsaxe/Søborg.

Movia Flextur
Hidtil har der i ni måneder eksisteret en forsøgsordning med gratis Movia Flextur til Telefonfabrikken i år. Midler på 400.000 kroner var afsat til formålet. Imidlertid har det vist sig, at færre har benyttet sig af tilbuddet end forventet. Ved indførelsen af ordningen vurderede forvaltningen, at antallet af ture ville lande på 3.000 i år.

Frem til august var der kørt 1.250 ture til og fra Telefonfabrikken. Fortsætter samme benyttelse året ud, vil det samlede antal ture være ca. 1.875 med en samlet udgift på ca. 220.000 kr. for i år.

Forvaltningen har vurderet, at ordningen giver et godt supplement til den almindelige kollektive trafik. Ordningen sikrer, at flere har mulighed for at deltage i de aktiviteter, som Telefonfabrikken tilbyder. Derfor har By- og Miljøforvaltningen foreslået, at ordningen også fortsætter næste år.

Endvidere afsættes yderligere 50.000 kroner til formålet, så den samlede pulje er på 230.000 kroner i 2019. En evaluering vil på ny blive foretaget om et års tid. På det tidspunkt kan man også vurdere effekten af ændringerne på de øvrige buslinjer på Movia Flextur.

Den almindelige Movia Flextur er stadig i brug i Gladsaxe. Den permanente ordning har ca. 1.000 kroner om måneden. På interne ture i Gladsaxe Kommune er den brugerfinansierede takst på 24 kroner.

Bus 160s
stoppesteder

Bagsværd Sløjfen
Bagsværd St.
Egeparken
Gladsaxe Trafikplads
Høje Gladsaxe
Svømmehallen
Søborg Park Allé
Søborg Torv
Kildebakke Station
Telefonfabrikken
Gladsaxe Rådhus

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top