29 millioner til kommunekassen
Sparegris-COLOURBOX1576434.jpg
Foto: Colourbox
Gladsaxe Kommune får penge retur, fordi man har nedsat skatteprocenterne

Gladsaxe Kommune havde i forbindelse med nedsættelse af udskrivningsprocenten (altså indkomstskatten, der er på 23,6 %) og dækningsafgifterne for forretningsejendomme i årets budget afsat i alt et årligt provenutab på 14-16 mio. kr. – svarende til i alt 62 mio. kr. i perioden 2019 til 2022.

– Gladsaxe Kommunes udskrivningsprocent og dækningsafgift for forretningsejendomme blev nedsat i forbindelse med årets budget. Provenutabet for kommunens kasse blev i den forbindelse sat til mellem 14-16 mio. kr. årligt i perioden, svarende til i alt 62 mio. kr. I årets økonomiaftale mellem regeringen og kommunerne var der dog etableret en pulje, som delvis skulle kompensere kommunerne for det det provenutab, de ville få ved en skattenedsættelse. Tilskudsprocenten kunne højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2019, 50 pct. i 2020 og 2021 og 25 pct. i 2022, oplyser Økonomiforvaltningen i Gladsaxe Kommune.

Da Gladsaxe Kommunes Økonomiforvaltning arbejder ud fra, at man ikke ved, hvad man får, så har man derfor ikke indregnet den kompensation, som kommunerne får for deres provenutab ved skattenedsættelsen efter økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening.

– Ud fra et forsigtighedsprincip indregner vi ikke en skattekompensation før den er realiseret, og der blev derfor ikke indregnet noget tilskud fra denne ordning i årets budget, da tilskuddet afhang af hvor mange kommuner der satte skatten ned, fortæller Økonomiforvaltningen.

11 millioner i år
Nu er der kommet friske opdaterede tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til Gladsaxe Kommune. Umiddelbart modtager Gladsaxe i år 11 millioner kroner i kompensation. I alt får man dækket 29 millioner kroner af de i alt 62 millioner kroner, som man har budgetteret med.

– Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu gennemgået indmeldelserne for de enkelte kommuner, og har i den forbindelse også udmeldt tilskuddet til de enkelte kommuner, der har nedsat skatteprocenterne. Gladsaxe Kommune modtager i 2019 knap 11 mio. kr., som følge af nedsættelsen af indkomstskatteprocenten til 23,6 pct. og dækningsafgiften for forretningsejendomme til 9,0 promille. I perioden fra 2019 til 2022 modtages i alt 29 mio. kr. i kompensation. Tilskuddet betyder derfor, at kommunekassen nu kun belastet med et tab på 33 mio. kr., mod de i første omgang forventede 62 mio. kr. i perioden fra 2019-2022, som følge af den besluttede skattenedsættelse fra og med 2019, oplyser Økonomiforvaltningen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top