Byggefelt kan rykkes
SPA_73-p-pladser.jpg

Ikke mindst antallet af p-pladser har skabt en del debat i forbindelse med projektet. Illustration: Privat.

Ikke mindst antallet af p-pladser har skabt en del debat i forbindelse med projektet. Foto: Illustration: Privat.
Økonomiudvalget har boligprojekt på dagsordenen

I dag tirsdag (8. janua) skal Økonomiudvalget behandle lokalplanen for byggeri af 12 rækkehuse på Søborg Park alle, efter den har været i høring.

Ved 1.behandlingen stillede Enhedslisten forslag om, at byggefeltet blev rykket længere væk fra hækken, så den nuværende række af træer kunne blive bevaret. Det vil give et lille grønt ekstra fællesområde til beboerne, og samtidig give større afstand mellem de nye rækkehuse og husene på Åkjærs alle.

Til borgermødet var der udarbejdet en målfast tegning, der viser, at forskydning af byggefeltet ville betyde 12 færre parkeringspladser i forhold til lokalplanens forslag (billeder vedhæftet). I debatten på borgermødet var der en del opbakning til at bevare træerne langs hækken, mens andre var imod det pga. bekymring for det reducerede antal parkeringspladser.

Derfor foretog vi (Ø) i den efterfølgende tid en optælling af parkerede biler på forskellige ugedage og tidspunkter på dagen. Optællingen viser, at der er flest biler på hverdage i dagtimerne, mens der udenfor normal arbejdstid er væsentlig færre biler. Det højeste antal var 49 parkerede biler, ud af de nuværende 74 pladser.

Med 61 parkeringspladser, heraf 12 til de nye boliger, vil der være 49 pladser tilbage til rådighed for andre. Dette behov burde kunne dække behovet, hvis vores optælling er repræsentativ for hele året. Dertil kommer at en del af beboernes 12 pladser nok vil være ledige i dagtimerne på hverdage, hvor parkeringsbehovet ser ud til at være størst.

Optællingen blev udført samtidig med anlægsarbejderne på Søborg Torv, hvor P-pladserne foran lægehuset var afspærret, så der faktisk var færre parkeringspladser til rådighed i den periode og dermed måske også større brug af parkeringspladsen på Søborg Park alle end normalt.

Vi synes derfor, at det vil være muligt at rykke byggefeltet, med de fordele det vil give, samtidig med at behovet for parkeringspladser bliver dækket, selv når der tages højde for de 12 ekstra boliger. Derfor genfremsætter vi forslaget ved 2.behandling af lokalplanen.

I sagsfremstillingen mangler der desværre kommentarer til høringssvar 11, til trods for at det er et meget grundigt høringssvar, der berører flere temaer i lokalplanen.

Ikke mindst antallet af p-pladser har skabt en del debat i forbindelse med projektet. Illustration: Privat.

Ikke mindst antallet af p-pladser har skabt en del debat i forbindelse med projektet. Illustration: Privat.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top