- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Hænger kommunerne på Regionens regning?

Af Henrik Sørensen, Folketingskandidat (k)

Regeringen er kommet med et nyt sundhedspolitisk udspil, hvor de foreslår at regionerne nedlægges.

Bliver regionerne nedlagt, kan det få meget stor indflydelse på Gladsaxe og de 10 andre letbane kommunernes økonomi i de næste 40 år.

Regionen skal hver år i de kommende 40 år betale ca. 100 millioner kr. i afdrag på de lån, som er optaget for at betale for letbanen.
Og hvem skal betale de mange penge, hvis regionerne nedlægges? Det bliver enten kommunerne eller staten.

Da staten sidste valgte at trække sig fra letbaneselskabet, var det med en besked om, at staten ikke ville skyde flere penge i letbanen. Kommer der budgetoverskridelser, skulle regionen og kommunerne selv finde pengene.
Politikerne i de 11 kommuner og regionen var så vilde efter at få deres letbane, at de lod staten trække sig som ejer uden at stille nogen krav til staten.

Beslutter Folketinget, at kommunerne får det fulde ejerskab til letbanen, så hænger kommunerne også på Regionens gæld på ca. 1,9 mia. kr. Gladsaxes andel af den gæld er ca. 480 millioner kr. Det er mange penge.

Kommunerne bag letbanen bør derfor med det samme indlede forhandlinger med folketinget om, hvad der skal ske med Regionens gæld, hvis Folketinget beslutter at nedlægge regionerne. Da letbanen blev besluttet, sagde borgmesteren, at der var styr på økonomien. Så borgmesteren skulle sammen med sine kollegaer skrive til regeringen, og kræve en garanti for at kommunerne ikke kommer til at hænge på Regionens lån.