- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Handicappolitikken på dagsordenen

Det er Danske Handicaporganisationer i Gladsaxe, der har fået seks opstillingsberettigede partier til at stille med deres folketingskandidater. Disse skal forholde sig til en række fakta på handicapområdet i Danmark og forholde sig til, hvordan vi bedre kan leve op til FNs handicapkonvention. Der bliver lejlighed til at møde kendte politikere som blandt andre Jeppe Bruus, Mads Fuglede, Serdal Benli og Jacob Sølvhøj.

Der bydes velkommen af formand for DH i Gladsaxe, Guri Spiegelhauer, og Danske Handicaporganisationers kommunikationschef Jens Anton Tingstrøm Klinken bliver ordstyrer. Efter indledende runde kan de tilstedeværende stille spørgsmål til politikerne.

Mødet holdes på Bagsværd Skole og varer to en halv time.