- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Hotel rykker nærmere

Med sine 69.600 indbyggere er Gladsaxe mildt sagt underforsynet med hotelværelser. Men nu sker der formentlig snart noget. Som Gladsaxe Bladet tidligere har kunnet fortælle, så er der planer om et hotel på den store grund ved Gladsaxe Company House på Tobaksgrunden, og der er nu også gang i de tidligere omtalte planer om et hotel på Aslaksvej i Bagsværd.

Her har Sophienberg Gruppe A/S på vegne af ejendomsselskabet Krogshøjsvej 32 ApS bedt om at der sættes en lokalplanproces i gang.

Det er meningen – som tidligere omtalt, at der skal være et fitness-center på ca. 1.000 kvm i en allerede eksisterende industribygning på Aslaksvej 6. Den har ikke i sig selv er bevaringsværdig værdi, men den har en kulturhistorisk værdi, og så skal der bygges et mindre hotel, der kan tage imod gæster og medarbejdere hos de firmaer, der ligger i området.

Lokalplanen sendes i høring fra 5. marts til 30. april.