Ny letbane med meget lange udsigter
Den kollektive trafik fra Nørrebro til Gladsaxe Trafikplads skal styrkes. Der er 13 linjeføringer i spil

”Vi vil meget gerne gøre noget for den kollektive trafik”.

Siger borgmester Trine Græse til den sag, som økonomiudvalget behandlede på sit møde forrige tirsdag, hvor det gjaldt forslaget fra Københavns Kommune om at der skal bygges en letbane fra Nørrebro Station til Gladsaxe Trafikplads.

Men der er så mange ubekendte faktorer i den sag, at det for nogen sikkert mest af alt minder om en science fiction-roman.

Den første konklusion er, at man går i dialog med Københavns Kommune for at se, om man kan nå frem til noget mere konkret.
Det vil der nok gå et par år med.

Alt det foreliggende materiale kan findes på kommunens hjemmeside under ”Politik”, hvor man kan klikke sig ind på de forskellige udvalgs dagsordner, hvor man så kan finde adskillige rapporter.

Økonomiudvalget i Gladsaxe besluttede i marts 2016, at indgå i et samarbejde med Københavns Kommune og Region Hovedstaden om at undersøge muligheden for en letbane på Frederikssundsvej.

Den fælles undersøgelse er en udvidet screening af en tidligere undersøgelse fra 2014 og gennemgår potentialer, fordele og ulemper ved forskellige linjeføringer. Undersøgelsen er nu afsluttet.

Resumérapporten beskriver undersøgelsens anbefalede linjeføring, som forbinder metrosystemet ved Nørrebro Station med letbanen i Ring 3 ved Gladsaxe Trafikplads. Som i den tidligere undersøgelse fra 2014 peges der på en linjeføring over Husum Torv-Bystævnet-Tingbjerg-Mørkhøj Park Alle-Gyngemose Park-Gladsaxe Trafikplads
Der er i alt undersøgt 13 forskellige linjeføringer, herunder varianter der føres til Husum Station, Herlev Station og Høje Gladsaxe.

Bussystem dur ikke
I rapporten anbefales det, at der anlægges en letbane på Frederikssundsvej i første omgang til Nørrebro Station, men med mulighed for senere at forlænge til Nørreport Station. En letbane har større kapacitet end et bussystem og vurderes at ville kunne sikre tilstrækkelig kapacitet på Frederikssundsvej. Planernes tidsperspektiv er med drift af første etape af Metro Havnering og letbane mellem Nørrebro Station og Gladsaxe Trafikplads omkring 2035, og yderlige udbygning af metroen og letbane til Nørreport Station i 2050.

Et væsentligt udgangspunkt for de undersøgte linjeføringer er, at Københavns Kommune ser en letbane gennem Tingbjerg som en vigtig del af den samlede byudviklingsstrategi, der skal være med til at løfte Tingbjerg-Husum området, som i en årrække har været et udsat byområde med sociale problemer.

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune behandlede afrapporteringen af den udvidede screening 22.11.2018. Et flertal godkendte, at forvaltningen arbejder videre mod etablering af en letbane fra Gladsaxe Trafikplads ved Ring 3, via Tingbjerg og Frederikssundsvej til Cityringen ved Nørrebro Station med mulighed for senere forlængelse til Nørreport Station. Borgerrepræsentationen gav desuden forvaltningen mandat til at indlede dialog med Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Gladsaxe Kommune og evt. Region Hovedstaden om igangsætning og finansiering af et udredningsarbejde herom.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top