Opsparing skal fremtidssikre vores by
Gladsaxe har den 8. laveste kommuneskat i Danmark. Det kommer alle til gode, også husejerne.

Af Trine Græse, Borgmester

Gladsaxe har den 8. laveste kommuneskat i Danmark. Det kommer alle til gode, også husejerne.

Og i 2019 sættes skatten yderligere ned.

Takststigningerne på renovation, vand og rottebekæmpelse skyldes nye kontrakter, nye krav til leverandørerne og nye investeringer. For eksempel stiller vi højere miljøkrav til renovationsbilerne. De skal nu køre på gas og benytte el til lifte og komprimatorer, så de støjer og forurener mindre og udleder mindre CO2. Det er rigtigt, at taksterne på renovation er steget mere for parcelhuse end for etageboliger.

Det skyldes, at fordelingen mellem parcelhuse og etageboliger tager udgangspunkt i, hvad det reelt koster, så dem, der bruger systemet mest, også betaler mest. Samtidig klimasikrer vi mange steder, så kældrene i husene ikke oversvømmes. Det kræver investeringer, som betales solidarisk af alle – også parcelhusejerne – via vandprisen.
De penge, der indkræves til renovation, vand og rottebekæmpelse, må kun bruges til disse formål.

Så når der er penge i kommunekassen, er det ikke på grund af takster, men fordi vi har sparet sammen til at bygge og renovere vores dagtilbud, skoler og handicapboliger, indrette nyt sundhedshus og renover eller bygge ny skøjtehal. Derudover er vi i gang med at bygge en ny letbane på Ring 3 for at forbedre den kollektive trafik i hovedstadsområdet. Alt dette er besluttet af et stort flertal i byrådet.

Vores skatteprocent og takster er derfor ikke fastsat for at genere husejerne eller fylde kommunekassen. De er et udtryk for, at vi i byrådet er gode til at passe på pengene, så vi har råd til at investere i at fremtidssikre vores by til gavn for alle borgere og virksomheder i Gladsaxe.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top