annonce
Så går valgkampen i gang
Danske Handicap-organisationer i Gladsaxe inviterer til møde på Hovedbiblioteket

Senest 17. juni 2019 skal der være folketingsvalg, så selv om der teoretisk kan gå næsten fem måneder endnu, så tager Danske Handicaporganisationer i Gladsaxe hul på valgkampen allerede i begyndelsen af februar.
Danske Handicaporganisationer i Gladsaxe inviterer til vælgermøde 6. februar kl. 19 til 21.30 på Gladsaxe Hovedbibliotek i den store mødesal. De politiske partier vil være repræsenteret af folketingskandidaterne fra Gladsaxekredsen.

DH-Gladsaxe ønsker at sætte fokus på nogle af de store udfordringer på handicapområdet, som der har været til debat de senere år. F.eks. så oplever mennesker med funktionsnedsættelser, at det bliver sværere og sværere at få bevilget handicapkompenserende ydelser pga. kommunernes stramme økonomi. Det betyder også, at antallet af sager på handicapområdet, som omgøres i ankestyrelsen er stigende.

På børneområdet var det i 2017 på landsplan 52 % af sagerne. Det kræver mange ressourcer, og nogle gange flere år, for mennesker med funktionsnedsættelse og deres pårørende, at kæmpe disse sager igennem.

Et andet centralt emne er inklusion i folkeskolen, som berører alle børn og deres familier i folkeskolen, men for et stigende antal børn med specielt autisme og ADHD betyder det begrænset eller ingen skolegang.

En DH-undersøgelse af inklusion i folkeskolen viser, at 33 pct. af forældre til børn med handicap oplever, at inklusionen ikke fungerer, og at barnet mangler støtte for at kunne deltage på lige fod med de øvrige elever, hvilket i sidste ende kan føre til skoleværing.

Institut for menneskerettigheder påpeger, at der mangler retssikkerhed, frister for udredninger og klagemuligheder, når inklusionen fejler for børn med psykiske handicap.

I det hele taget er der en række centrale nøgletal på handicapområdet som går i den forkerte retning, og som kræver handling. F.eks. falder andelen af personer med handicap, der får en erhvervs- eller videregående uddannelse. Fra 2012 til 2016 faldt andelen fra 74 til 66 pct., alt imens uddannelsesniveauet steg fra 84 til 86 pct. for personer uden handicap. Den manglende eller begrænset uddannelse har store konsekvenser for muligheden for beskæftigelse.

Også på sundhedsområdet er der udfordringer, hvor mennesker med udviklingshæmning dør i gennemsnit 14 år tidligere end resten af befolkningen. Og mennesker med alvorlige sindslidelser op imod 15-20 år tidligere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top