Skolesammenlægning bliver ikke til noget
Enghavegård Skole og Mørkhøj Skole kører videre hver for sig og skal samarbejde

Det væltede ind med høringssvar, da det blev foreslået, at Mørkhøj Skole og Enghavegård Skole skulle lægges sammen. Og nu er konklusionen klar. Sammenlægningen bliver ikke til noget.

Sagen har været behandlet i Børne- og undervisningsudvalget og i økonomiudvalget forrige tirsdag og er på dagsordenen ved byrådsmødet onsdag aften.

På baggrund af høringssvarene er det Børne- og Kulturforvaltningens indstilling til Børne- og Undervisningsudvalget, at der ikke foretages en sammenlægning af Enghavegård og Mørkhøj skoler, men at der arbejdes videre med at styrke skolernes samarbejde.

Der er allerede besluttet flere initiativer, som skal styrke Enghavegård og Mørkhøj skolers sociale, faglige og økonomiske balance, f.eks. den nye budgetmodel og reglen om optagelse af børn fra andre skoledistrikter, herunder andre kommuner. Endvidere foreslås følgende initiativer igangsat:

• I dag har ledelserne af de to skoler et velfungerende samarbejde. Samarbejdet udbygges fremover.

• Det er en udfordring for en tosporet Mørkhøj Skole at have en faglig bæredygtighed i de små fag. Det er en udfordring at arbejde med teamsamarbejde på årgangsniveau, fordi der på en tosporet skole ikke vil være lærerressourcer nok til at dække alle fag – særligt i udskolingen. Dermed vil der på tosporede skoler være flere lærere, der går på tværs af årgange. Med henblik på at videreudvikle den faglige bæredygtighed for medarbejderne, etableres der et samarbejde på tværs af de to skoler, hvor lærere i de små fag giver hinanden faglig sparring.

• Skolerne har et naturligt samarbejde om f.eks. valgfag og lejrskoler samt bidrager med erfaring til hinandens faglige miljøer. F.eks. har Mørkhøj Skole erfaringer med at udvikle læringsforløb i innovative læringsmiljøer, som også Enghavegård Skole kan have gavn af at kende til i forhold til nyindrettede læringsmiljøer på Enghavegård Skoles matrikel.

• De igangsatte initiativer evalueres i 2022.

Ovenstående tiltag vil alle til en vis grad kunne understøtte en social, faglig og økonomisk balance på de to skoler.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede i december 2018, at udvalget ønsker en orientering med midtvejs status på de foreslåede initiativer i 2020, og at Børne- og Undervisningsudvalget inden sommerferien 2019 afholder et fællesmøde med de to skolebestyrelser om, hvordan der skabes en bedre social balance i området.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top