Søborg Skoles fremtid i bylivet skal defineres
Søborg-Skole-01-02-18.jpg
Foto: Kaj Bonne
Borgere fra Søborg Skoles nærområde inddrages i udvalg

Her i januar vælger Gladsaxe Byråd to-tre borgere til det nye opgaveudvalg om Søborg Skole ud fra de ansøgninger, der er kommet i december. Skolen skal ombygges og opgraderes for i alt 180 mio. kr., og Byrådet vil derfor have input fra lokale borgere, som er interesserede i og har gode ideer til, hvordan skolen bliver et større aktiv for Søborgs byliv. Opgaveudvalget kommer til at arbejde med forskellige aktiviteter og tiltag, som fokuserer på, hvordan skolens bygninger kan åbnes op og bruges til flere formål end læring og skole.

Opgaveudvalget består af i alt 11 medlemmer, hvoraf et medlem er formand. Tre af medlemmerne er byrådspolitikere.

Udvalget skal involvere relevante aktører snarere end at være repræsentativt sammensat, og skal besættes stærkest muligt.

Udvalgsmedlemmerne udpeges af Byrådet baseret på deres individuelle kompetencer.

Opgaveudvalg for Søborg Skole er sammensat af følgende kompetencer:

– En person med fagprofessionelle kompetencer og viden inden for pædagogik, didaktik og kreative læringsmiljøer
– To forældremedlemmer af skolebestyrelsen, der som forældre bruger skolen dagligt
– To – tre borgere i området med interesse for og viden om hvordan skolen kan blive et større aktiv for Søborgs byliv. Personerne kan have kompetencer og viden inden for foreningsliv, kulturliv, kunstarter (arkitektur, design, kunsthåndværk, billedkunst, film, litteratur, musik, scenekunst). Personer, der er aktive i frivillige aktiviteter, herunder foreningsliv i Søborg, og har viden om de muligheder, Søborg Skole kan understøtte
To – tre borgere, der i kraft af deres arbejdsliv eller virke er stedbundne til Søborg Hovedgade, herunder handelsliv, foreninger og organisationer som er engageret i at udvikle Søborg Hovedgade.
Alle udvalgsmedlemmerne skal i fællesskab udfylde følgende roller – uanset baggrund:

De skal opsamle erfaring, de skal udfordre vanetænkning, de skal sprede viden, og de skal være ambassadører for forandring.
Opgaveudvalg for Søborg Skole fungerer et år fra første møde, forventeligt i perioden

1.februar i år til årsskiftet. Opgaveudvalg for Søborg Skole skal inden udgangen af april måned have udarbejdet en overordnet plan for udvalgets prioriterede arbejdsområder.

Mere GladsaxeLiv i Søborgs hjerte
Formålet med opgaveudvalget ligger i forlængelse af tiltaget GladsaxeLiv. Det er et tiltag, som skal skabe og synliggøre mere byliv i Gladsaxe ved at se på hverdagslivet, udvikle de steder i byen, hvor folk i forvejen kommer og skabe sammenhæng mellem livet ude og inde. Et andet eksempel på et GladsaxeLiv-projekt er den grønne opgradering af Søborg Torv, som er i gang lige nu og er færdig til foråret.

Et opgaveudvalg er kort fortalt et midlertidigt udvalg, hvor lokalpolitikere, borgere, virksomheder og fagpersoner arbejder sammen om en bestemt og afgrænset opgave. Udvalget rådgiver Byrådet og de enkelte fagudvalg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top