Staten skal nok betale for letbanen
Henrik Sørensen udtrykte i sidste uge bekymring for, hvad der skulle ske med finansieringen af letbanen langs Ring 3, hvis Folketinget beslutter sig for at nedlægge regionerne. Den bekymring deler jeg ikke.

Af Trine Græse, Borgmester

Henrik Sørensen udtrykte i sidste uge bekymring for, hvad der skulle ske med finansieringen af letbanen langs Ring 3, hvis Folketinget beslutter sig for at nedlægge regionerne. Den bekymring deler jeg ikke.

Det fremgår tydeligt af den lov om statens udtræden af Hovedstadens Letbane, som blev vedtaget lige inden jul, at Region Hovedstaden ejer 43 pct. af Hovedstadens Letbane, og at regionen årligt indbetaler et indskud i selskabet svarende til sin ejerandel. Region Hovedstaden finansierer dette indskud via de regionale udviklingsmidler, som regionen hvert år modtager i statstilskud via finansloven.

Og hvis vi kigger i regeringens udspil til at nedlægge regionerne, så fremgår det tydeligt, at staten enten selv vil overtage de forpligtelser, som regionerne på nuværende tidspunkt har, eller også vil de overdrage dem til kommunerne mod at betale kommunerne hvad det koster.

Vi har en juridisk bindende lov om, hvordan udgifterne skal fordeles, så den lov forventer jeg selvfølgelig at regeringen overholder.

Derudover er der udelukkende tale om et forslag, som endnu ikke er vedtaget.

Så lad os nu en gang for alle lægge bekymringerne til side, og i stedet glæde os over, at vi med etableringen af letbanen er med til at sikre en positiv fremtidig byudvikling langs Ring 3 samtidig med, at vi mindsker trængslen og gavner miljøet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top