- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Trygheden daler i Høje Gladsaxe

Hvert år udpeger politikredsene en række særligt udsatte boligområder (SUB-områder) ud fra en politifaglig vurdering af, hvilke boligområder der er mest belastede af kriminalitet og utryghedsskabende adfærd. Den politifaglige vurdering tager udgangspunkt i en lokal trusselsvurdering samt en lokal analyse af de relevante områder i hver enkelt politikreds.

Høje Gladsaxe kom på listen i 2014 hos Københavns Vestegns Politi og har nu været med fem gange i alt. Værebroparken var med på listen sidste gang i 2013. I 2018 har kun to områder på Vestegnen været med på listen: Gadehavegård i Høje Taastrup Kommune og Høje Gladsaxe i Gladsaxe Kommune.

Desværre er trygheden faldet i Høje Gladsaxe det seneste år. I 2017 følte 79,6 procent af beboerne sig trygge, men det faldt med 8,5 procentpoint til 71,1 procent i 2018. Trygheden er således dalende, men trygheden er dog stadig højere end i 2016, hvor tryghedsprocenten var på 68,8. Trygheden for hele Vestegnen var i 2018 på 84,9 procent. Til sammenligning er trygheden i Tingbjerg/Husum Nord på den anden side af motorvejen på 67,1 procent – her er tallet 85,8 for hele Københavns politikreds.

Til gengæld er tilliden til, at politiet kommer og hjælper i en given situation svagt stigende i Høje Gladsaxe. I 2017 troede 76,4 procent, at politiet ville indfinde sig, og det er nu steget til 77,8 procent.