Datasikkerheden skal gås efter
Der skal kigges både fremad og bagud i hurtige kommunale undersøgelser

Eksperter fra Price Waterhouse Cooper (PWC) er engageret til at komme med råd til hvordan man kan optimere datasikkerheden i kommunen. Det kommer til at koste et sekscifret beløb, men det må man tage med for at gardere sig bedste muligt.
Det er naturligvis en konsekvens af tyveriet af fire computere fra rådhuset med oplysninger om 20.000 borgere og tyveriet eller bortkomsten af en computer, der tilhørte en medarbejder på Jobcentret. Her lå der oplysninger om 40 borgere.
Økonomiudvalget behandlede sagen på sit møde i forrige uge.
Her blev det også besluttet, at der skal laves en intern undersøgelse af hvordan tingene er foregået i de forskellige forvaltninger op til tyverierne.
-Der skal arbejdes hurtigt, så vi i løbet af maksimalt to måneder får nogle ting, som vi kan forholde os til, siger borgmester Trine Græse (A)
–For det første så vi skal altså have en ekstern gennemgang af vores organisation, for at klarlægge om vores sikkerhed har det rette niveau, og for at få anvisninger på, hvad der yderligere kan og bør iværksættes, og for det andet så skal vi have en fuldstændig afdækning – af forholdene omkring brud på datasikkerheden siden GDPR´s (General Data Protection Reguylation) ikrafttræden, der skal belyse alle relevante forhold omkring de indberettede sikkerhedshændelser til Datatilsynet, herunder belyse hvornår og hvilke kommunale aktører i Gladsaxe, dvs. forvaltningschefer, byrådsmedlemmer, borgmester, m.fl., er blevet orienteret og har ageret på hændelserne. Afdækningen foretages under ledelse af Gladsaxe Kommunes databeskyttelsesrådgiver.
Økonomiudvalget forelægges halvårlige redegørelser fra Gladsaxe Kommunes databeskyttelsesrådgiver om status på arbejdet med informationssikkerhed i kommunen. Herunder en orientering om indberetninger til datatilsynet og kommunens reaktioner i den forbindelse.
Når de to rapporter foreligger, skal Økonomiudvalget inddrages i det videre forløb og beslutninger, herunder hvilket informationsniveau byrådet og borgerne fremover skal have i denne slags sager.
Venstre fremsatte et ændringsforslag om at afdækningen af forholdene omkring brud på datasikkerheden skulle foretages via en ekstern uvildig undersøgelse. Det stemte Venstres Pia Skou og Enhedslistens Trine Henriksen for.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top