Det ligner helt ny skøjtehal
En renovering af den gamle hal vil blive for dyr og gå ud over klubbernes aktiviteter

Ishockeyspillerne og kunstskøjteløberne kunne godt tænke sig to skøjtehaller. Men det bliver der ikke noget af.

På det kommunale budget er der afsat 85 millioner kroner til enten en renovering af den gamle hal eller opførelse af en helt ny hal.

Og af papirerne til mødet i KFIU – kultur, fritids- og idrætsudvlagets møde tirsdag 5. februar fremgår det, at den oplagte løsning er en helt ny hal.

Skulle den gamle hal renoveres ville det medføre opførelse af en midlertidig hal eller transport til andre kommuners haller. Og det vil suge så mange penge ud af budgettet, at det ikke virker rimeligt.

Så der er lagt op til en helt ny hal.

Ved opførelse af en ny skøjtehal med et budget på 85 mio. kr. anbefaler Center for Økonomi, at projektet udbydes i totalentreprise i omvendt licitation, hvilket i korte træk betyder, at tilbudsgivere konkurrerer på leverancens omfang og kvalitet m.m. indenfor én på forhånd fastlagt pris, og at valgte tilbudsgiver både projekterer, opfører og idriftsætter byggeriet. Ved denne udbudsform er der større garanti for, at budgettet overholdes.

Til gengæld vil det betyde, at ønsker til byggeprojektets størrelse/funktioner, bygningskvalitet, bæredygtighed og arkitektur m.m., risikerer ikke at blive opfyldt i samme grad som ved et traditionelt udbud, der er defineret i detaljer af bygherren, idet de bydende inden for den omvendte licitations betingelser skal have mulighed for at prioritere i forhold til både omfang og kvalitet for at kunne overholde targetprisen.

Placering ikke afgjort
Placeringen af den nye hal skal ske ud fra et samlet bystrategisk perspektiv, så investeringen også understøtter en ønsket udvikling i det lokalområde, den ligger i. Beslutning om placering træffes ultimo 2019

Tids- og procesplan
2019
· Brugerinddragelse
· Udbud og indgåelse af aftale om bygherrerådgivning
· Udarbejdelse af programoplæg
· Politisk godkendelse af programoplæg, placering, udbudsform, økonomi og tidsplan
· Udarbejdelse af lokalplan

2020
· Vedtagelse af lokalplan
· EU-udbud, totalentreprise

2021
· Politisk godkendelse af totalentreprisekonkurrencens vinderprojekt
· Projekteringsproces
· Byggearbejder påbegyndes

2022
· Byggearbejder færdiggøres
· Forventet ibrugtagning: 01.08.2022

Projektorganisering
Der nedsættes en projektorganisation bestående af en styregruppe, en projektgruppe, en referencegruppe bestående af repræsentanter fra brugerne, samt ad hoc nedsatte arbejdsgrupper.

Grupperne vil løbende gennem hele projektets tilblivelse afholde møder og afklare nødvendige spørgsmål for at sikre projektets definition og fremdrift. Gruppernes personsammensætning og mødefrekvenser vil variere i projektets forskellige faser.

Brugerinddragelse
Repræsentanter for brugerne indgår i både styregruppe (en repræsentant), projektgruppe (to repræsentanter) og referencegruppe (5-6 repræsentanter). Brugergruppen består af Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe, Brugerbestyrelsen, Gladsaxe Ishockeyklub og Skøjteløberforeningen. Gladsaxe Billard Klub inddrages, når det er relevant. Repræsentanterne udpeges i dialog med brugerne.

Brugerne vil blive inddraget i forskelligt omfang i alle projektets faser. Brugerne vil særligt skulle medvirke i faserne, der omhandler udarbejdelse af udbuddet og valg af vindende leverandør. I faserne, hvor den vindende entreprenør projekterer og opfører byggeriet, vil brugerne blive inddraget i mindre omfang.
Inddragelsen vil konkret foregå ved, at brugerne har repræsentanter siddende i både styre- og projektgrupperne, hvor disse repræsentanter kan fremføre referencegruppens synspunkter, krav og ønsker.

Økonomiske konsekvenser
Udgifterne til gennemførelse af det samlede projekt vil blive holdt inden for de afsatte 85 mio. kr.
Der vil derfor, inden for dette beløb, skulle afsættes beløb til alle bygge- og anlægsarbejder, fast inventar, ekstern bygherrerådgivning, forundersøgelser og byggeadministration (tilbudshonorar, byggetilladelse, entrepriseforsikring m.m.) samt fjernelse af tekniske anlæg vedrørende skøjtehalsfunktion og udlægning af underlag i den gamle skøjtehal mv.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top