Dobbeltfunktion fortsætter
Preben-Rohde-44-16.jpg
Borgerrådgiver Preben Rohde kan som databeskyttelsesrådgiver af og til udnytte synergieffekten fra de to stillinger. Foto: Kaj Bonne.
Borgerrådgiver også databeskyttelsesrådgiver i hvert fald frem til 1. juli

Byrådet besluttede sidst i februar 2018, at databeskyttelsesrådgiverfunktionen i en prøveperiode frem til 1. juli 2019 blev placeres i borgerrådgiverens nuværende stilling, så borgerrådgiveren Preben Rohde varetager funktionen som både borgerrådgiver og databeskyttelsesrådgivningen med hver 0,5 årsværk.
I kommunen vælger man at omtale databeskyttelsesrådgiveren som Data Protecting Officer (DPO)– måske kommunikerer de på engelsk?
Preben Rohde redegjorde i december i økonomiudvalget nærmere for konsekvenserne for funktionen som borgerrådgiver, for så vidt angik ressourceforbruget mellem funktionen som borgerrådgiver og funktionen som databeskyttelsesrådgiver. Økonomiudvalget skulle derefter behandle sagen 5. februar.

Borgerrådgiverfunktionen
har hidtil haft 37 timer til rådighed, men skal ifølge byrådets beslutning deles ligeligt med databeskyttelsesrådgiverfunktionen. Det fremgik dog af indstillingen til økonomiudvalget i december måned, at såfremt borgerrådgiveren skulle prioritere mellem arbejdet med de borgerrelaterede opgaver og opgaverne med at rådgive forvaltningen, så skulle borgerrådgiverens fokus klart være på det borgerrelaterede arbejde. Borgerrådgiveren kan konstatere at det naturligt har medført et øget pres på funktionen, når der ikke længere er 37 timer til rådighed ugentligt for funktionen, men kun det halve.
I praksis har det medført at borgerrådgiverens tilgængelighed for at træffes umiddelbart af en borger pr. telefon eller et møde er blevet mindre, så der af og til lægges besked på telefonsvareren. Og det er ikke altid muligt for borgerrådgiveren, at han kan ringe tilbage til borgeren samme dag, som borgeren har henvendt sig eller aftale et møde med kort varsel. På samme måde er det heller ikke med samme hurtighed som tidligere muligt for borgerrådgiveren at vende tilbage til borgeren med tilbagemelding om henvendelsen efter drøftelse med forvaltningen. Borgerrådgiveren prioriterer, i overensstemmelse med økonomiudvalgets beslutning, de borgerrettede opgaver forud for arbejdet med databeskyttelsesrådgivning, når det er nødvendigt. I praksis er det borgerrådgiverens fornemmelse at det i hverdagen fører til at en større del end halvdelen af arbejdstiden bruges på de borgerrettede opgaver.

Synergieffekt
Tidsforbruget på de to funktioner hver for sig er dog vanskelig at opgøre mere præcist, da tit er sammenfald mellem opgaverne for en borgerrådgiver- og en databeskyttelsesrådgiver.
I begge funktioner er der f.eks. fokus på at forvaltningen overholder sin tavshedspligt og ikke uberettiget videregiver oplysninger til uvedkommende om enkeltpersoners private forhold. En borger, som ikke mener at forvaltningen passer godt nok på ens persondata kan således henvende sig såvel til borgerrådgiveren som databeskyttelsesrådgiveren i kommunen.
På den anden side har der i forhold til databeskyttelsesrådgivningsfunktionen i 2018 været behov for at borgerrådgiveren satte sig nærmere ind i de nye regler i persondataforordningen og bl.a. vejledninger fra Datatilsynet på området, som har krævet ekstraordinær afsættelse af tid. Og der er blevet opbygget et godt samarbejde med forvaltningen om varetagelsen af databeskyttelsesrådgivningsfunktionen. Samtidig er der også i 2018 brugt tid på at opbygge netværk inden for databeskyttelsesområdet.
2018 har i høj grad været året for implementering af den nye databeskyttelsesrådgiver og dennes funktioner.
Det er på denne baggrund borgerrådgiverens anbefaling at databeskyttelsesrådgivningen fortsat i en prøveperiode frem til 01.07.2019, placeres i borgerrådgiverens nuværende stilling. Der vil således i god tid inden 01.07.2019, foreligge et kvalificeret grundlag for at vurdere om den funktionen fortsat skal indeholdes i borgerrådgiverens nuværende stilling efter 01.07.2019, eller om der er behov for at ændre eller justere på dette.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top