Ensom kamp mod trafikstøj
Trafikministeriet kan ikke se fidusen i at sætte farten på motorvejene i byområderne ned

”Jeg mener, at vi skal være varsomme med at løse støjproblemer ved at reducere hastigheden og dermed mobiliteten for mange borgere. Vi bygger og udbygger jo netop motorvejene for at øge mobiliteten og for at sikre, at bilisterne kan komme hurtigt fra A til B. Ved yderligere hastighedsreduktion i nattetimerne er det desuden uklart, hvorvidt trafikanterne vil reagere på en nedsat hastigheds-begrænsning på en flersporet motorvej i perioder med lav belastning.

Støjgener bør i stedet forsøges at blive håndteret i forbindelse med planlægning af anlægsprojekter eller ved særskilte bevillinger til støjreducerende tiltag på det eksisterende vejnet.”

Det er en del af det svar, som trafikminister Ole Birk Olsen har sendt til trafik- og teknikudvalget i Gladsaxe Kommune. Udvalget sendte i december 2018 et brev til ministeren for at gøre opmærksom på de alvorlige støjproblemer i kommunen, hvor alle partier bakker om henvendelsen.

Vejdirektoratet arbejder løbende med at prioritere mulige støjreducerende tiltag langs det eksisterende statsvejnet med udgangspunkt i støjberegningerne, der fremlægges i Vejdirektoratets støjhandlingsplan. Princippet for prioritering af projekter er at fokusere indsatsen ved de mest støjbelastede boligområder, hvor der kan opnås mest støjreduktion for pengene.

I jeres henvendelse foreslår I, at hastigheden nedsættes på Motorring 3 til 90 km/t, ligesom muligheden for yderligere hastighedsnedsættelse i nattetimerne bør overvejes. Vejdirektoratet har gennemført en analyse af de samfundsmæssige omkostningerne ved at nedsætte hastigheden på en lignende strækning i hovedstadsområdet. Her er den beregnede samfundsmæssige omkostning ved at øge rejsetiden anslået til at være ca. 5-6 gange større end den beregnede gevinst ved at reducere støjen.

Muligheden for at beslutte nye infrastrukturinvesteringer er til og med 2020 udfordret af, at de allerede besluttede og planlagte infrastrukturinvesteringer har oversteget det finansierede niveau. Det betyder, at vi aktuelt kun kan igangsætte nye infrastrukturprojekter, hvis de er finansieret særskilt. Fra 2021 vil der igen være råderum til, at man kan overveje nye investeringer, slår Ole Birk Olsen fast i sit svar.

1 kommentar om “Ensom kamp mod trafikstøj”

 1. Torben Sønnichsen siger:

  Trafikministeren kan:
  Sætte gang i faktiske støjmålinger med stærekasser der dels måler støj og fart, det vil fange spidsbelastningsstøjkilderne især dem om natten.
  Dernæst kan motorvejenes hastigheder nedsættes til 80 m gennem boligområderne.
  Disse to forslag koster ikke alverden.
  Den nye Motorvej 5 skal bores og det skal besluttes allerede i planfasen og det er nu.
  I tunnelerne holdes støjen indenfor og trafisk os kan filtreres og fjernes, hvilket ikke kan lade sig gøre nu som mortorvejen i Gladsaxe der afgiver 5-10 tons partikler og komprimerede gasser om året.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top