- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Gladsaxe Kommune: Vores store træer forsvinder

Af Jesper Funk, Holmevej 7

Der kommer flere og flere tilfælde hvor vores store træer fældes ulovligt og hvor Gladsaxe kommune ikke har mulighed for at styre entrepenøres hærgen!

Kommunen mangler redskaber til at forhindre ulovlighedder og mulighed for at uddele store bøder og krav på reetablering af store fældede træer.

Senest er alle træerne i forbindelse med Bauhaus byggeri ved Ring 3 blevet fældet.

På den fredede Garhøj – Holmevej gik det galt med et af de store linde træer hvor kommunen havde givet bygetilladelse til ældreboliger med fundament 1 meter fra et af de store linde træer.

Træerne var i udbudsmaterialet nævnt at de skulle søges bevaret.

Hvorfor der blev givet byggetilladelse uden at der blev taget hensyn til dette vides ikke.

Der var udførligt i byggesagen tegninger med de 2 træer, der skulle forsøges bevaret.

Det medførte at bygherrer benyttede lejligheden til at grave store rødder over på trods af at Vej og Park havde informeret dem om at dette ikke måtte ske.

Kommunen måtte derefter meget belejligt forlange at træet blev fældet da det udgjorde en fare i tilfælde af storm.

Som borger der har brugt meget tid på at beskytte disse træer, sidder man tilbage med en hul fornemmelse.

Den Grønne politik i Gladsaxe Kommune savner en opstramning og vores byråd mangler redskaber til at straffe dem der er ligeglade med vores alle sammens Grønne Gladsaxe.
Bevar vores store træer og sørg for at vores byråd kan straffe dem der hærger vores kommune.