- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Langt flere ældre arbejder frivilligt

VM i håndbold blev ikke alene en sportslig succes med guld til Danmark.
Det blev også en organisatorisk fuldtræffer, fordi så mange frivillige hjalp til i København og Herning.

I Gladsaxe nyder man f.eks. i jazzklubben stor glæde af de folk, der møder frem gang på gang for at gøre klar og rydde op bagefter, når de mange arrangementer er overstået.
Det er en tendens, der virkelig er ved at brede sig.

På 20 år er antallet af ældre, der arbejder frivilligt, steget markant. Længere levetid og flere borgere med et godt helbred langt op i 70’erne gør, at de ældre i stigende grad lægger tid og kræfter i frivilligt arbejde. Stigningen er især påfaldende blandt de 67-77-årige, viser en ny undersøgelse fra VIVE.

Når ældre forlader arbejdsmarkedet, får de meget mere fritid i hverdagen. Et stigende antal ældre bruger deres tid på frivilligt arbejde.

Andelen af ældre, der har udført frivilligt arbejde inden for det seneste år, er steget markant siden 1997. Stigningen er særligt påfaldende blandt de 67-77-årige.

”Danskere lever længere, og i dag har mange ældre et godt helbred, derfor har mange tid og lyst til en mere aktiv ældretilværelse. Frivilligt arbejde kan hjælpe ældre med at få struktur i hverdagen og skabe nye sociale kontakter”, siger seniorforsker Anna Amilon, der står bag undersøgelsen.

Ressourcestærke ældre er oftere frivillige
Det er primært ressourcestærke ældre, der udfører frivilligt arbejde. Mange ældre, der har en videregående uddannelse, har arbejdet frivilligt inden for det seneste år. Det samme gælder ældre, der vurderer deres helbred som bedre end de flestes, og ældre, der hjælper andre familiemedlemmer i hverdagen.

Generelt er andelen, der har udført frivilligt arbejde inden for det seneste år, lidt højere blandt mænd end blandt kvinder. Undersøgelsen viser, at mænd isoleret set har seks procent højere sandsynlighed for at arbejde frivilligt end kvinder.

Flere af de allerældste vil arbejde frivilligt
Frivilligt arbejde er mest udbredt blandt ældre, der har forladt arbejdsmarkedet. Så når folkepensionsalderen stiger, vil det sandsynligvis reducere andelen af frivillige ældre blandt personer i slutningen af 60’erne.

Til gengæld tyder undersøgelsen på, at andelen af frivillige kommer til at stige blandt de 82-87-årige.

”Fremtidens ældre vil være endnu mere ressourcestærke end nutidens ældre, så vi forventer, at flere af de allerældste fremover vil arbejde frivilligt. Hvis den positive udvikling i helbred og levealder fortsætter, så har de ældste danskere et stort potentiale i forhold til frivilligt arbejde, og vi kan forvente at se flere over 80 år i de frivillige organisationer”, siger seniorforsker Anna Amilton.