- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Politikere fik input

Valgmødet for folketingskandidaterne i Gladsaxe på Hovedbiblioteket om handicappolitik var en oplevelse, lige så meget for politikerne som for de fremmødte.

Efter en velkomst af Guri Spiegelhauer, formand for DH i Gladsaxe (Danske Handicaporganisationer), hvor hun trak aftenens temaer i handicappolitikken op, fik politikerne ordet. I alt otte partier stillede op. Senere var der spørgsmål og kommentarer fra salen.

Dette viste tydeligt, at mange af de fremmødte vidste mere om handicappolitik – og især den daglige betydning af denne – end de fleste af folketingskandidaterne.

Politikerne skal dog roses for at have gjort en god indsats for at sætte sig bedre ind i emnet.

Derfor kom aftenen dels til at dreje sig om alle de konkrete forhold, som mange af de fremmødte kendte til selv, enten som mennesker med handicap eller deres pårørende, dels til at handle om væsentlige emner i handicappolitikken som implementering af FNs Handicapkonvention og inklusion i bredeste forstand.

Flere spørgsmål handlede også om, hvad politikerne ville stille op med de mange tilfælde af ankesager i kommunerne, som resulterede i anerkendelse af, at der var blevet fejlbehandlet, andre om de vilkår, der var for mennesker med handicap og deres pårørende. Andre temaer handlede om mulighederne for uddannelse og beskæftigelse.

Formålet med mødet var ikke at presse politikerne for løfter, de skulle have en ”aha-oplevelse” og lære om handicapområdet. Folketingskandidaterne var åbne om, at det ikke er et politisk område, der fylder meget hos de respektive partier. Heller ikke i forhold til andre sygdomsområder.

Politikerne lovede at gå tilbage til deres folketingsgrupper og ledelser og sætte handicappolitikken mere på dagsordenen, så også på det felt var mødet en succes.