El-biler skal opprioriteres
I Regeringens hovedstadsudspil fremgår det, at motorvejene omkring Gladsaxe skal udvides og udbygges

Af Sikandar Siddque, Alternativet

I Regeringens hovedstadsudspil fremgår det, at motorvejene omkring Gladsaxe skal udvides og udbygges, hvilket kort sagt betyder flere køretøjer og mere støj. Dette er på trods af, at den primære årsag til ekstern støj i Gladsaxe kommune er trafikstøj.

65% af alle helårsboliger i kommunen er i dag belastet med et støjniveau som overskrider miljøministeriets vejledende grænseværdi.

Gladsaxe Kommunes Støjhandlingsplan siger, at der fremover skal fokuseres på en kombination af flere forskellige løsninger. Herunder nævnes bl.a. en udskiftning af hjemmeplejens biler, indkøb af el-cykler, opsætning af støjskærme m.m. Alle gode konkrete initiativer, som kan være med til at lægge en lille dæmper på støjen.
I Alternativet Gladsaxe vil vi mere end det.

Vi mener, at der bør fokuseres mere på el-drevne køretøjer og kollektiv trafik også på el. Vi skal skabe incitamenterne, som kan få flere el-biler på gaderne samt få flere borgere til at bruge den offentlige trafik.

Derfor foreslår Alternativet at fjerne registreringsafgiften på alle el-biler. Dertil ønsker vi at sænke priserne i den kollektiv trafik med 30%. Den offentlige trafik skal udbygges med mere miljøvenlige letbaner og flere el-busser, som vil gøre det mere attraktivt at bruge den kollektive trafik og dermed reducere støjen.

Det mest effektive på kort sigt, er at sænke fartgrænsen på motorveje nær byområder såsom Gladsaxe. Her foreslår vi, at fartgrænsen skal være 80 km/t. Samtidig skal vi vinke farvel til bilerne de steder i byen, hvor vi færdes mange og meget.

Hos Alternativet er vi overbeviste om, at vi ikke når i mål ved at udbygge vores motorveje, men derimod igennem mere bæredygtig kollektiv og el-dreven transport. Kun herved kan vi sammen lægge en dæmper på trafikstøjen i Gladsaxe.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top