Forudser kilometerlange køer på Søborg Hovedgade
Busselskabet Movia venter store trafikale udfordringer for linje 6 A, når letbanearbejdet er på sit højeste

I snart lang tid har passagererne måttet affinde sig med, at linje 6A ikke har endestation lige ved Buddinge Station, men derimod har flyttet stoppestedet flere hundrede meter ned ad Klausdalsbrovej. Men det er for ingenting at regne, hvis rådgivningsfirmaet COWIs trafikmodelberegninger for de kommende år holder stik.

COWI har forsøgt at beregne, hvilken betydning anlægsarbejdet af letbanen vil få på busdriften i de kommuner, som bliver ramt af vejarbejdet. Der vil ske indsnævringer og vejlukninger, og når det først for alvor tager fart på Buddingevej, så får det ifølge COWI store konsekvenser.

I en rapport, som er sendt til Gladsaxe Kommune, skriver busselskabet Movia, der står for driften af blandt andet linje 6A: – Vejarbejdet betyder, at vejnettet i Buddinge bliver hårdt belastet, og trafikanterne vil derfor søge ud på det tilstødende vejnet med køer og forsinkelser som følge. Intensiteten af vejarbejdet vil være varierende frem til 2024 og derfor påvirke trafikken meget forskelligt i løbet af anlægsperioden. Movia vil, som i alle anlægssituationer, omlægge og tilpasse busdriften, mens vejarbejdet pågår. Erfaringer fra anlæg af letbanen i bl.a. Odense viser dog, at Movia får behov for stor fleksibilitet under anlæg af letbanen, da den trafikale situation kan ændres markant fra uge til uge. Fleksibiliteten opnås ved at skrue på to parametre: Serviceniveau og Økonomi.

Kø på 2-3 km
Om linje 6A skriver Movia: – Trafikmodelberegningerne viser en stor belastning på Søborg Hovedgade som følge af trafikvæksten frem mod 2020. Belastningen er så stor, at der i eftermiddagsmyldretiden opstår en kø på 2-3 kilometer i retning mod Buddinge. Køen forsinker linje 6A over 10 minutter på Søborg Hovedgade alene. Det vil påvirke udgifterne til drift, men også give et indtægtstab, da betjeningen bliver mindre attraktiv for passagererne, når køretiden øges.

Tre muligheder
Movia opstiller tre scenarier:
1) Den nuværende frekvens opretholdes ved at udvide driftsøkonomien på linje 6A.
Ifølge Movias økonomioverslag skal Gladsaxe Kommune som betalende part afsætte 1,5 millioner kroner ekstra om året. Samtidig forventer Movia et passagertab på 36.000 om året.

2) Frekvensen mellem Emdrup Torv og Buddinge Station kan i de værste perioder reduceres fra ni til fire afgange i timen i myldretiden. Det holder driftsudgifterne nede, men medfører også et passager- og indtægtstab. For Gladsaxe Kommune betyder det, at ekstrabevillingen holdes nede på 400.000 kroner. Movia forventer et passagertab på 72.000 pr. år.

3) En kombination af 1) og 2), hvor driftsudgifterne mellem Emdrup Torv og Buddinge Station udvides inden for en given ramme.
COWI har fremlagt et forslag om at ombygge Søborg Hovedgade. Rådgivningsfirmaet mener, at hvis Gladsaxe Kommune følger dette forslag kan køen på Søborg Hovedgade reduceres markant – ligesom det samtidig vil holde driftsudgifterne nede.

En anden rute
COWIs beregninger viser minder forsinkelser på linje 6A på Buddingevej, men bliver forsinkelserne værre end forventet, vil Movia lægge linje 6A om til Kildebakke Station. Det er ikke en optimal løsning, da både Solnavej og Hagavej ikke egner sig til højfrekvent busdrift. Omlægningen til Kildebakke Station giver fortsat forbindelse til S-tog, rådhuset, biblioteket og Buddinge Centret, men passagererne mister skiftemuligheden til 300S og 30E. Derfor vil denne plan kun blive udnyttet i nødstilfælde.

OBS! Kun ét spor mod Lyngby
På søndag den 17. marts omlægges trafikken på Buddingevej i retning mod Lyngby. Kun ét spor vil i en måneds tid være åbent i hver retning forbi Buddinge Station. I den periode kan der derfor være øget risiko for kødannelse i myldretiden på strækningen fra rundkørslen i Buddinge til Motorring 3.
Trafikomlægningen skyldes, at vandforsyningsselskabet Novafos foretager klimatilpasning som forberedelse til anlæg af Hovedstadens Letbane. Man kan orientere sig om trafikomlægningen via Trafikinfo.dk og GPS-systemer.
Forudsætninger
Nedenstående anlægstiltag er forudsætninger, der ligger til grund for COWIs trafikmodelberegninger og dermed de resultater, der præsenteres i dette notat:
• Buddingevej/Søborg Hovedgade er bygget om til et kryds, inden ledningsomlægninger
• Der anlægges busbaner og bussignaler på Buddingevej op til Vadgårdsvej og Fremtidsvej
• Fremtidsvej lukkes for ind- og udkørsel til Buddingevej
• Venstresving tillades fra Kildebakken til Buddingevej
• Signalprogrammerne tilpasses det ombyggede kryds og den nye trafikale situation
• Klausdalsbrovej ensrettes mod vest og fungerer som busterminal
• Venstresvingsbanen fra Søborg Hovedgade til Kildebakkegårds Allé forlænges

1 kommentar om “Forudser kilometerlange køer på Søborg Hovedgade”

  1. Torben Sønnichsen siger:

    Tak for den flotte redegørelse, som vi må antage er forelagt Byrådet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top