- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Generalforsamling i Dansk Folkeparti

Kristian Niebuhr takkede på generalforsamlingen blandt andet for et godt samarbejde mellem medlemmer, bestyrelse og byrådsmedlemmer.

Vælges på skift
Generalforsamlingen vedtog et ændringsforslag til vedtægten for lokalforeningen, hvor formand, næstformand og halvdelen af bestyrelsen på skift vælges for en 2-årig periode. – Dette sikrer en større kontinuitet og overlap af gamle og eventuelle nye bestyrelsesmedlemmer, som vil få bedre muligheder for at sætte sig ind i bestyrelsesarbejdet, skriver Dansk Folkeparti i en pressemeddelelse.

Enstemmigt genvalgt
Kristian Niebuhr blev enstemmigt genvalgt som formand i Dansk Folkeparti Gladsaxe, og Susanne Damsgaard blev valgt som ny næstformand. Amina Sardar og Gitte Greve Larsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer, og Klaus Kjær valgt som medlem. Flemming Albrechtsen og Patricia Damsgaard blev valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant. pk