- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Ingen overvågning fra kommunen

En kommentar til læserbrevet fra Gitte Stigsnæs: ”Lokalplanen skal overholdes” den 26. feb.
Det kommer ikke bag på mig, at kommunen ikke agerer i denne sag.
Det sker heller ikke i mange andre tilfælde. Kommunen tror, at når man har lavet en kontrakt, behøver man ikke at gøre mere.
Eksempelvis da vi fik installeret fjernvarme på sidevejene til Søborg Hovedgade, blev der lavet kontrakter med nogle firmaer vedr. nedgravning af fjernvarmerør, installation af F.V.-boks osv. Jeg så ikke nogen fra kommunen overvåge arbejdet, hvilket medførte en række dyre fejl. Afspærring og skiltning var mangelfuld. En føler på et rør virkede ikke, hvorfor en masse rør måtte graves op igen, da man ikke kunne se hvilken føler, det drejede sig om. Montage af F.J-bokse gav nye fejl.
Efter min mening, skyldes alle disse fejl, at kommunen ikke har et kvalitetssikringssystem med tilhørende procedurer for kontrol.
Hvis der havde været en supervisor på, kunne man have undgået alle disse fejl, som har kostet borgerne penge og givet mange gener undervejs.