Spørgelystne grundejere
Grundejerne fik svar på deres spørgsmål på det årlige møde i byrådssalen

31 grundejerforeninger var repræsenteret, da Gladsaxe Byråd holdt det årlige møde med grundejerne i byrådssalen. Før mødet havde forvaltningerne svaret efter bedste evne på grundejerforeningernes spørgsmål.
Borgmester Trine Græse bød velkommen: – Mange af jer har sendt spørgsmål ind på forhånd, som I gerne ville have svar på. Jeg vil gerne sige tak for alle de mange, gode spørgsmål. De handler om alt muligt, lige fra udbygning af fjernvarmen, parkering, trafikstøj, internetdækning, vejtræer og til letbanen. Borgmesteren har sammen med en række politikere fra andre partier engageret sig i kampen for at få nedbragt trafikstøjen i Gladsaxe: – Selvom trafikstøj ikke er et kommunalt anliggende, har vi nu afsat en pulje penge til de borgere, der er allerhårdest ramt, sagde Trine Græse.

Ejendomsskat
Bagsværd Grundejerforening spurgte, om det er korrekt, at anlægsudgifterne til Letbanen og senere det forventede driftsunderskud i flere år vil medføre en stigning af ejendomsskatter og grundskyld i Gladsaxe kommune? Årsagen til spørgsmålet var, at en del pensionister frygter, at eventuelle stigninger vil kunne gøre det nødvendigt for dem at måtte afhænde deres bolig og fraflytte kommunen pga. stigning i ejendomsskatterne.
Byrådssekretariatet opridsede en række tekniske fakta, men det korte svar er: Ja, eftersom det er kommunens forventning, at Letbanen også i Gladsaxe Kommune vil påvirke de nærliggende boligers værdi positivt, og en ejendomsværdistigning vil alt andet lige føre til et øget beregningsgrundlag for grundskylden.
Men pensionisterne behøver ikke at frygte, at de skal flytte fra hus og hjem: – Særligt for pensionister er der mulighed for støtte via lån til betaling af ejendomsskatter (indefrysning af ejendomskatter) med henblik på at udskyde ejendomsskattebetalingen til det tidspunkt, hvor ejendommen sælges, svarede Byrådssekretariatet.
Dette og alle de øvrige svar til grundejerforeningerne er blevet lagt ud på hjemmesiden gladsaxe.dk/grundejerforeningsmoede.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top