- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Tilfreds med skolerne

Statusrapporten for skoleområdet 2018 viser, at skolerne i Gladsaxe som helhed opnår tilfredsstillende resultater. Rapporten blev fremlagt på et møde i Børne- og Undervisningsudvalget den 7. marts. Ifølge rapporten, har Gladsaxes ti folkeskoler samlet set et stigende karaktergennemsnit i de bundne prøvefag i 9. klasse, der ligger over landsgennemsnittet.
Gladsaxe ligger også over landsgennemsnittet i forhold til hvor mange der starter på en ungdomsuddannelse. Gladsaxes elever ligger dog lidt under landsgennemsnittet, i forhold til deres social trivsel og ro og orden, på den nationale trivselsmåling.