- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Trænerjob gjorde ham mere moden

På Skovbrynet Skole er der kommet et nyt valgfag på de ældste elevers skoleskema. Valgfaget hedder ”Basketball og medborgerskab” og har et helt klart budskab. Nemlig at lære de unge, helt praktisk, at tage større del i lokalsamfundet.

-Du skal gå op i dit samfund og så hjælpe hvor du nu kan. Ordene falder helt naturligt fra Filip på 15 år. Han er fra Skovbrynet Skole og har været med på første årgang af valgfaget basketball og medborgerskab. Et valgfag udbudt af BørneBasketFonden i samarbejde med de enkelte skoler og Trygfonden.

Basketball og medborgerskab består af et valgfag til skolernes 8. og 9. klasser samt muligheden for at blive trænerassistenter i de lokale børnebasketklubber. Valgfaget er en blanding mellem den mere teoretiske læren om medborgerskab og en udøvende del. I den udøvende del, trænes der både basketball og undervises i at blive trænerassistenter for de mindre børn.

– Meningen med valgfaget er udsprunget af et behov for ansvarlighed og at “tage ejerskab” for det nære/lokalsamfundet, fortæller Henrik Veiergang, som er ophavsmand til valgfaget, han fortæller videre; – Medborgerskab er det overordnede begreb der skulle dække netop de to ting. Jeg så et behov for at få inddraget de unge i deres fritidsaktiviteter og at skolen/et fag kunne bidrage til dette. Valgfaget er et rigtigt godt mix af praksis og teori.

I Filips tilfælde har det også betydet at han helt personligt er blevet mere tålmodig. Både i og udenfor basketballbanen.

– Valgfaget har givet mig flere nye egenskaber, jeg er fx blevet mere tålmodig. Du skal virkelig tage dig sammen, hvis de (børnene) skal lytte til dig, fortæller Filip og fortsætter:

– Vi har praktikuge lige om lidt og der overvejer jeg, at være i en børnehave. Jeg har fået så meget viden her om små børn, at det kan hjælpe mig til at passe dem i en børnehave.

– Jeg er sindssygt stolt af at vi har åbnet øjnene lidt op for verden for nogle af eleverne. At de har fået nye ideer til hvad de kan bidrage med i livet udover skolen. Det var lige det vi drømte om, da vi startede valgfaget op, siger Henrik.

Lige nu bliver faget udbudt på skoler i Odense, Aarhus, Gladsaxe og i København.

Om BørneBasketFonden
BørneBasketFonden er en almennyttig fond, stiftet i efteråret 2014 i fællesskab af Foreningen SFO Basket og Birgitte Melbyes Fond (en fond under Danmarks Basketball Forbund). BørneBasketFonden arbejder for at flytte den organiserede idræt tættere på børnene og give dem gode vaner med at bevæge sig. Grundprincippet er, at basketball kommer til børnene i stedet for at børnene skal komme til sporten. Fonden leverer inkluderende, sjove og motiverende basketball-aktiviteter på skoler og SFO’er i samarbejde med lokale klubber i hele landet.
Trygfonden støtter projekter, der øger trygheden for dig og alle andre i Danmark inden for TrygFondens 11 fokusområder. Projekterne skal være til glæde for så mange som muligt i lokalsamfundet eller på landsplan.
www.trygfonden.dk
FAKTA
Basketball og medborgerskab består af et valgfag til skolernes 8. og 9. klasser, samt muligheden for at blive trænerassistenter i de lokale klubber.

Valgfaget har dels et teoretisk forløb, hvor børnene lærer om dansk organisations- og foreningsliv, trænerdidaktik, samt lokal viden om foreningsliv og medborgerskab i skolens nærområde. Herudover er der et praktisk forløb, hvor eleverne tilegner sig grundlæggende færdigheder i basketball, gennemgår en SMARTbasket-instruktøruddannelse og lærer at planlægge og igangsætte øvelser for børn. Som en del af valgfaget tilstræbes det, at eleverne tager medansvar for undervisningen af mindre børn i SkoleBasket-forløb på skolen.

Efter gennemført valgfag tilbydes eleverne et fritidsjob som trænerassistenter i den lokale BørneBasketklub, Eleverne/trænerassistenterne skal fremstå som rollemodeller for de mindre børn og vil blive hjælpetrænere på et ugentligt børnebasketballhold sammen med voksne, erfarne trænere.