Udnyt chancen for en ny dialog om rostadion
Den nye situation om opgradering af rostadion på Bagsværd Sø, hvor der nu skal indgives en ny og langt mere detaljeret dispensationsansøgning til Fredningsnævnet, giver en meget velkommen mulighed for at gennemgå projektet endnu engang

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

Den nye situation om opgradering af rostadion på Bagsværd Sø, hvor der nu skal indgives en ny og langt mere detaljeret dispensationsansøgning til Fredningsnævnet, giver en meget velkommen mulighed for at gennemgå projektet endnu engang. Enhedslisten mener, at Fonden Danmarks Rostadion og Gladsaxe Kommune bør gå i ny dialog med repræsentanter for søens øvrige brugere og interessenter, med det formål at begrænse indgrebet i naturen mest muligt.

Projektets nuværende placering af robanerne vil betyde et alvorligt indgreb i naturen ved målområdet. Betydelige mængder jord skal bortgraves og køres væk, og der skal fældes store træer i et skovbevokset område på 3000 m2. Selv om der plantes nye træer i området, vil der gå rigtig mange år før skoven bliver ligesom i dag. Det indgreb i naturen vil vi gerne forhindre.

Nogle af de spørgsmål, vi ønsker at få afdækket, er:
– Er det muligt at rykke banerne længere tilbage i startområdet?
– Er det muligt at reducere arealet, hvor der skal fældes skov, ved at gøre skrænterne lidt stejlere nogle steder?
– Kan banerne rykkes længere mod nord, mod at droppe muligheden for at kunne ro nord om banerne?
– Hvilke dele af projektet er begrundet i krav fra rosportens internationale organisationer, og hvilke dele er ekstra tilvalg?

Vi håber, at Byrådet vil bakke op om et forsøg på at begrænse indgrebet i naturen og den omfattende fældning af skov – også i respekt for Byrådets kommende Træpolitik.

1 kommentar om “Udnyt chancen for en ny dialog om rostadion”

  1. Bo Andersen siger:

    Jeg syntes det ville være godt hvis der blev lavet nogle badesteder/ strandområder ved Bagsværd sø, så det bliver muligt for kommunens borgere at benytte søen til at svømme og bade.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top