Utrygge borgere i Bagsværdlund
Ringbo_01_13-191.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

”Botilbuddene på Granvej” har givet anledning til utryghed i Bagsværdlund. Foto: Kaj Bonne.
Bekymring og utryghed blandt beboere, der har Københavns Kommunes ”Botilbuddene på Granvej” som nabo

Det kom ikke som et chok for beboerne i det forholdsvis nye byggeri Bagsværdlund – der ligger ud til Bagsværd Hovedgade og Granvej – at Københavns Kommunes institution Ringbo lå som nærmeste nabo til Bagsværdlund. Ringbo har i øvrigt skiftet navn, så det nu hedder ”Botilbuddene på Granvej”. Men siden indflytningen har der været adskillige ubehagelige episoder til stor gene for Gladsaxe-borgerne, der er blevet antastet af botilbuddets beboere. I flere tilfælde har været en åbenlys handel med narkotiske stoffer på åben gade lige ud til et område, hvor Bagsværdlunds børn leger.
Adskillige sager fra den socialpsykiatriske institution havde været grundigt beskrevet i medierne. Men beboerne så med fortrøstning frem til, at Gladsaxe Kommune på sin hjemmeside om Bagsværd skrev følgende i Kommuneplanen for 2017: ”Københavns Kommunes institution Ringbo lukker, og der kan planlægges for en omdannelse af arealet. Det vil give en mulighed for at binde Bagsværd bedre sammen.” Kommuneplanen 2017 udkom som en flot folder, hvor der står, at ”I forbindelse med at Bocentret Ringbo, der ejes af Københavns Kommune, fraflyttes og forventes at overgå til anden anvendelse, har Gladsaxe Kommune foretaget en vurdering af bebyggelsens bevaringsværdi. Kommunen finder ikke længere, at bebyggelsen lever op til kriterierne, og bocentret udgår derfor af kommuneplanen som bevaringsværdigt bymiljø.”

Forsinkelse
Problemet er bare, at det er Københavns Kommune, der ejer arealet, som botilbuddene er på. Borgerrepræsentationen godkendte i budgettet for 2012, at det socialpsykiatriske botilbud Ringbo lukkes, så beboerne kan flytte ind i tre nye og mere tidssvarende botilbud i København i 2016. I maj 2014 besluttede Socialudvalget at fremrykke lukningen af Ringbo, så botilbuddet allerede ville ophøre med at eksistere pr. 1. januar 2015, og at der i stedet oprettes tre separate og midlertidige botilbud i Ringbos bygninger.
Siden oplyste Københavns Kommune den 29. juni 2015, at de tre nye botilbud var blevet forsinket. Herefter ligger der ikke nyhedsbreve om fremtiden ”Botilbuddene på Granvej”.
Gladsaxe Kommune kan dog intet gøre, så længe Københavns Kommune holder sig inden for den gældende lokalplan. Grundejerforeningen Bagsværdlund har været i dialog med Gladsaxes borgmester Trine Græse, men det har ikke nedtonet bekymringerne.
– Vi beboere i Bagsværdlund havde forstået, at det kun var et spørgsmål om tid, før institutionen lukkede. Det giver en masse utryghed, når man på gaden møder folk, der er ude af balance, siger Martin Hirsch, bestyrelsesmedlem for Grundejerforeningen Bagsværdlund.
Martin Hirsch har selv siddet i Københavns Borgerrepræsentation i otte år: – Jeg fornemmede, at der begyndte at vise sig en vilje til, at København hjemtager institutionerne, som man har rundt omkring i omegnskommunerne. Man kan godt se, at det ikke er rimeligt, at andre kommuner arver Københavns problemer. Vi vil meget gerne vide, hvad Københavns Kommune agter at gøre, siger Martin Hirsch.
Pia Skou (V), byrådsmedlem, har fået en henvendelse fra grundejerne i Bagsværdlund: – Selv om det ikke er noget, som vi kan gøre noget ved i byrådet, så synes jeg, at vi skylder beboerne i Bagsværdlund, at de får klar besked. Altså hvad sker der? Det må vi kunne spørge Københavns Kommune om. Om det så skal være på politisk niveau eller embedsmandsniveau er for så vidt underordnet. Jeg har meget stor forståelse for Gladsaxe-borgernes bekymring. Derfor bliver vi nødt til at presse på over for Københavns Kommune, så der kommer en afklaring.
De oplysninger, som Gladsaxe Bladet har fået går på, at botilbuddet på Glasvej lukkes, mens 2 x 26 pladser reetableres i forbindelse med et nybyggeri på Granvej 14. I planlægningsfasen vil Københavns Kommune være i en vedvarende dialog med Gladsaxe Kommune omkring helheds- og lokalplanen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top