- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Byvandring på Søborg Hovedgade

Søborg Hovedgade trænger til et nyt slidlag på kørebane og cykelstier. Gladsaxe Kommune har sat penge af opgaven, men skal der samtidig arbejdes med arealerne langs hovedgaden?

Det fik borgere og handelsdrivende lov til at tage en åben snak om, da kommunen inviterede på byvandring på Søborg Hovedgade.

Der er mange forskellige interesser, der skal spille sammen og deles om pladsen på den lange handelsgade. Derfor ønskede forvaltningen at høre brugernes ideer.

Debatten var god og der kom mange gode synspunkter og forslag frem om byliv, grøn forskønnelse, mødesteder, faciliteter, ønsker til forskønnelse af hovedgaden og ideer til hvordan man som borger kan bruge handelslivet mere.

En del af disse ideer vil Cowi, der er rådgiver for Gladsaxe Kommune, arbejde videre med, til et oplæg til Byrådets kommende budgetforhandlinger. Oplægget skal indeholde en række løsningsforslag for Søborg Hovedgade.

Der kom også input som forvaltningen vil inddrage i det bystrategiske arbejde og i forbindelse med lokalplanlægningen.