Dårligt arbejdsmiljø giver dårligt arbejdsliv
Langtidsfravær og ledighed hænger sammen med arbejdsmiljøet siger rapport

En rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser at et hårdt fysisk arbejdsmiljø har stor betydning for længden på vores arbejdsliv, langtidsfravær og ledighed. Det skriver Fagbevægelsernes Hovedorganisation (FH) på deres hjemmeside.

Rapporten blev afleveret til gennemsyn hos Beskæftigelsesministeriet i december, men er ifølge FH først blevet offentliggjort for nyligt efter pres fra medierne.

Hårdt fysisk arbejdsmiljø, dårlig ledelse, mobning, vold og trusler kan sende dig tidligt ud af arbejdsmarkedet viser rapporten fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, tilføjer FH.

Rapporten bekræfter dermed at arbejdsmiljøet spiller en stor rolle for tilknytningen til arbejdsmarkedet, og hvor længe man kan holde til at arbejde.

Den fremhæver også at dårlig ledelse, mobning, vold og trusler også har betydning for hvor mange år vi bliver på arbejdsmarkedet, og at lønmodtagere der har oplevet disse ting kan have op til 14 færre år på arbejdsmarkedet.

– Rapporten dokumenterer tydeligt, at der er perspektiver i at investere og gøre arbejdsmiljøet bedre. Samtidig er det helt afgørende at styrke mulighederne for værdig tilbagetrækning for nedslidte, siger næstformand i Fagbevægelsernes Hovedorganisation, Morten Skov Christiansen.

Færre stressede men flere depressive
I rapporten Fakta om Arbejdsmiljø og Helbred 2018 konkluderer Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø amtidigt at omfanget af mobning på danske arbejdspladser er faldende men dog stadig højt, færre oplever stress, arbejdet opleves generelt mindre fysisk hårdt og at sikkerheden på arbejdspladserne er steget.

Til gengæld er flere udsat for sexchikane, flere har depression, konflikter mellem arbejdsliv og privatliv er stigende, og træthed og søvnproblemer er voksende.

Rapporten er en national undersøgelse af arbejdsforholdene på danske arbejdspladser, der har været gennemført hvert andet år siden 2012.

I 2018 blev der anmeldt over 42.000 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet. Heraf 31 dødsulykker. Forstuvninger, sårskader og knoglebrud er de hyppigste arbejdsulykker. I 2017 blev der anmeldt over 18.000 erhvervssygdomme, især muskelskeletsygdomme og psykiske sygdomme.

Ifølge en rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, var dårligt helbred for 20 år siden den største enkeltstående grund til, at danske ældre holdt op med at arbejde. I 1997 stoppede 36 procent på grund af dårligt helbred, mens tallet i 2017 var faldet til 23 procent.

Der forhandles lige nu i Folketinget om en ny arbejdsmiljøreform og nye tilbagetrækningsmuligheder for nedslidte arbejdere.

Flest grønne smil
Man kan følge med i, hvordan det går med en enkelt virksomheds eller offentlig institutions arbejdsmiljø gennem de grønne, gule og røde smileyer på Arbejdstilsynets hjemmeside.
Arbejdstilsynet uddelte i 2018 og 2019 112 grønne, 38 gule og 5 røde smileyer til Gladsaxes virksomheder og offentlige institutioner.

En grøn smiley viser, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet eller har overtrådt arbejdsmiljøreglerne, efter tilsynet har gennemgået dens arbejdsmiljø. En gul smiley viser blandt andet at virksomheden har fået et påbud med en frist, og en rød smiley viser, at virksomheden har fået et forbud eller rådgivningspåbud.

Kun en enkelt af Gladsaxes daginstitutioner og en enkelt af skolerne har gule smileyer, mens resten har grønne. Tre af kommunens døgninstitutioner har gule smileyer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top