Der bliver mindre støj med letbanen
Jeg kan berolige med, at der på ingen måde er udsigt til et øget støjniveau langs den kommende letbane.

Af Patrik Magnusson, projektdirektør i Hovedstadens Letbane

Gladsaxe Bladet bragte den 25. marts læserbrevet ”Letbanens hjul hviner og jorden ryster”, hvor Lise Vestergaard stiller spørgsmålstegn ved, om støjniveauet vil stige markant, når Hovedstadens Letbane går i drift i 2025.

Jeg kan berolige Lise Vestergaard med, at der på ingen måde er udsigt til et øget støjniveau langs den kommende letbane.

Hovedstadens Letbane anlægges primært langs stærkt trafikerede veje, og støjen fra letbanen vil være relativt lille i forhold til støjen fra vejtrafikken. Støjberegninger fra VVM-redegørelsen i 2015 viser således, at støjen fra vejtrafik også i 2025 vil være den mest dominerende, og at letbanens støjmæssige betydning vil være meget begrænset.

Siden beregningerne fra 2015 er der tilmed indført en række forbedringer for letbanen i drift, så vi nu forventer endnu mindre støj. Det samme gør sig gældende for vibrationer, som Lise Vestergaard også udtrykker bekymring for. Lise Vestergaard nævner også ”hyl og skrig” fra letbanens hjul på skinnerne. Det er desværre rigtigt, at nogle letbaner har sådanne problemer, og det er bestemt ikke rart at høre på.

Løsningen er i høj grad at bygge letbanen på en god måde og sikre et højt niveau for vedligehold, når den er i drift. Det er vi helt opmærksomme på i Hovedstadens Letbane.

Jeg er derfor sikker på, at Lise Vestergaard ikke vil opleve mere støj med letbanen i drift, end hun oplever fra trafikken i dag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top