Flere biler giver trængsel
Trafikstøj-03-37-18.jpg
Flere bilkøb betyder flere køer på vejene. Foto: Kaj Bonne
Danskerne køber flere og flere biler. Det kan mærkes på vejene, også i Gladsaxe

Over 18.000 nyregistrerede biler – cirka halvheden i husholdningerne og halvdelen i erhvervene. Så mange biler blev der købt i Danmark i februar. Næsten en fordobling i forhold til februar 2009. Samtidigt er der øget salg af biler der bruger mere energi fra fossile brændstoffer, ifølge nye tal fra Danmarks Statistik.

Antallet af familier uden bil ligger relativt konstant. I Gladsaxe er tallet lidt over 16.000 mens 19.000 har bil. Til gengæld er antallet af familier i Gladsaxe med to biler steget markant i de seneste ti år.

De mange nye biler skaber trængsel på vejene, ikke mindst på Motorring 3.

Her er trafikken næsten fordoblet på 20 år. Ifølge en analyse foretaget af Vejdirektoratet i 2016 er Motorring 3, Køge Bugt Motorvejen og Amagermotorvejen de eneste vejstrækninger i Danmark med en hverdagsdøgntrafik på over 100.000 køretøjer.

– Af de tre strækninger er Motorring 3 den eneste, der har oplevet en stigning i trafikken på over 30 % fra 2003 til 2013. Motorring 3 er i myldretiden en af de vejstrækninger i Hovedstadsområdet, hvor trafikanterne oplever de største forsinkelser, kan man læse i Vejdirektoratets analyse.

Og trængslen i de fire største byer i Danmark vil være steget med yderligere 149 procent, og i deres forstæder med 65 procent, når vi når 2030, kan man læse i en rapport lavet for Transportministeriet sidste år.

Og det er ikke salget af elbiler i Danmark, der skaber denne trængsel.

De seneste to år er der blevet købt 2.710 nye elbiler. Stat, regioner og kommuner har tilsammen købt de 242, viser tal fra Danmarks Statistik.

Biltransporten udgjorde ifølge tal fra Vejdirektoratet 79,2 procent af den samlede persontransport i Danmark i 2016. Bustransporten lå på 8,5 procent og cykeltransporten på 3,6 procent.

I Danmark var der 438 personbiler per 1.000 indbyggere i 2018, hvilket dog er mindre end i vores nabolande Sverige, Norge og ikke mindst Tyskland, hvor tallet er 547. pk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top