Folkeskolereformen for dummies
Tre forskere har kogt 5.000 sider om folkeskolereformen ned til ti punkter

I teksten til folkeskolereformen fra 2013 kan man blandt andet læse at det er vigtigt ”at alle elever får mulighed for at udfolde deres potentiale fuldt ud, så vi kan klare os i den stigende internationale konkurrence”. Og at det faglige niveau i folkeskolen skal forbedres.

Reformen har tre overordnede indsatsområder: En længere skoledag, hvor hele skoledagen er undervisning. Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og ledere. Og klare mål og regelforenklinger.

Rapporter fra ’følgeforskningsprogrammet’ om folkeskolereformen, der skal vurdere om reformens mål er blevet indfriet, fylder 5.000 sider. I det seneste nummer af fagbladet Folkeskolen har tre forskere kogt forskningen ned til ti håndterbare punkter.

Beskeden effekt
Eleverne trives, men otte ud af ti synes at skoledagen er for lang. Der er sket en styrkelse af det professionelle teamsamarbejde. Eleverne bevæger sig ikke mere end før. Erfaringerne med den åbne skole, faglige fordybelse og lektiehjælp er ikke tydelige. Og flere og flere skoler oplever, at de skal leve op til mange mål og krav, vurderer forskerne blandt andet i deres ti punkter.

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVEs rapport om følgeforskningsprogrammet er på linje med forskernes resultater.
Rigsrevisionens beretning om folkeskolereformen vurderer desuden, at de faglige resultater kun er indfriet i begrænset omfang og at elevernes trivsel ikke har ændret sig markant.

Det går lidt bedre i Gladsaxe
I Gladsaxe Kommune er karaktergennemsnittet for de bundne prøvefag dog stigende, fra 7 i gennemsnit i 2013 til 7,4 i 2018.

I statusrapporten for Gladsaxes Kommunes skolevæsen fra 2018 fremhæver man at Gladsaxes karaktergennemsnit ligger 0,5 point over landsgennemsnittet. Trivselsmålingerne og målinger for den sociale trivsel er uændrede.

Forældretilfredshedsrapporten for Gladsaxe 2018 viser at 70 procent af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med undervisningen og 69 procent er tilfredse med børnenes trivsel.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top