Gennemskuelig støjbekæmpelse
I flere kommuner må mange borgere leve med alt for høje støjniveauer i deres bolig.

Leif Kajberg, Klirevænget 31

I flere kommuner må mange borgere leve med alt for høje støjniveauer i deres bolig. En række politikere med Gladsaxe-tilknytning er derfor gået sammen om at bekæmpe vejstøjen. De forlanger en national handlingsplan imod den sundhedsskadelige trafikstøj.

Jeppe Bruus, MF for Socialdemokratiet, fører valgkamp på støj-temaet, og det samme gør den konservative Henrik Sørensen, der vil lægge låg på trafikstøjen i Gladsaxe ved at overdække motorvejsstrækningerne. Og partifællen Lars Abel slår fast, at Gladsaxe ikke må ende som ét stort motorvejskryds!

Men det er nemt at gennemskue Gladsaxe-kandidaternes valgtaktiske ærinde, og de skøjter flot hen over de grundlæggende årsager til støjplagen: Den tiltagende biltrafik og de samme politiske kræfters vedholdende pres for motorvejsudvidelser. For det er jo de samme magtpartier – de, hvis lokale repræsentanter nu taktfast agiterer for støjreduktion – som på Borgen har nedsat bilafgifterne og øget incitamenterne til bilejerskab.

Man kunne derfor spørge: Indebærer dette engagement i støjbekæmpelsen, at politikerne i de lokale valgkredse – og i øvrigt også Mads Fuglede, Morten Bødskov og andre, som søger ny- eller genvalg – vil tage konsekvensen og aktivt modsætte sig deres partiers kamp for endnu flere motorveje og medfølgende støjbelastninger?

Det er jo godt, at der kommer mere fokus på støj fra vejtrafik. Desværre er der meget få politikere, som går ind for det tiltag, der ville batte mest: Begrænsning af biltrafikken, støjgenernes primære kilde suppleret med lavere hastigheder og bedre kollektiv trafik.

1 kommentar om “Gennemskuelig støjbekæmpelse”

  1. Torben Sønnichsen siger:

    Der er vel ingen partier der kan love at gennemføre deres politik med mindre de står sammen med andre partier om samme dagsorden og mønstrer 90 mandater i Folketinget.
    Det er dog glædeligt at det endelig er lykkes at få sat trafikstøj på den kommunalpolitiske dagsorden.
    Fadæsen startede i 2003 med at Gladsaxe Kommune godkendte en VVM redegørelse om datidens opfattelse af den borgeroplevede støj. Og at motorringvejene senere blev en succes med en voldsom stigning i trafikafviklingen.
    Fremtidens Ring 5 skal bores i tunneler i den underliggende stabile Danien Kalk, og luften skal renses med filtre således at trafikkens røg og og møj ikke ender i vore lunger. Og således at Ring 5 ikke føres gennem villakvarterer i 1.-2. sals højde. En tunnel hen over Helsingør- og Hillerødmotorvejen gennem Gladsaxe vil koste ca kr 5-600 millioner og reducere støjen markant og man kan samtidig indføre luftrenings i tunnelen. Og hvorfor i alverden kan kommunen ikke allerede nu indføre orienterende målinger af trafikkens støj og hastighed så man kan få beviser for hvilke køretøjer der larmer mest. Spidsbelastningsstøj opfattes på en helt anden måde end den jævne trafikstøj. Få nu gang i støjmålinger i kombination med hastighedsmålingerne. Orienterende målestationer kan opsættes for kr 100.000 pr sted.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top