Gladsaxe prioriterer demensområdet højt
I Gladsaxe prioriterer vi indsatsen for vores demente borgere meget højt.

Dorthe Wichmand Müller, formand for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

I Gladsaxe prioriterer vi indsatsen for vores demente borgere meget højt. Derfor berører det mig også, når jeg læser Vibeke Hegners og Charlotte Helsteds oplevelser af forholdene. Udover, at vi har indrettet vores to demenscentre Bakkegården og Rosenlund, så de er særligt tilpasset dementes behov, har vi også afsat ekstra penge til at ansætte flere medarbejdere.

Alle fastansatte på demenscentrene er undervist i at hjælpe borgere med demens og andre kognitive og fysiske udfordringer. Samtidig arbejder lederne med at understøtte netop disse kompetencer.

Vores seniorcentre samarbejde tæt med praktiserende læger om at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin. Mindre medicin kan dog give flere udfordringer for både pårørende og medarbejderen og kræver stærke faglige kompetencer.

Men i sidste ende bidrager det til at øge livskvaliteten hos de demensramte og muligheden for at bestemme over sit eget liv. Det er ikke rigtigt at antallet af medarbejdere, der forlader demensområdet i Gladsaxe, er stigende. Tværtimod er det faldet fra 60 i 2017 til 40 i 2018.

Men det er rigtigt, at det i Gladsaxe, som i resten af landet, er vanskeligt at rekruttere uddannede medarbejdere, fordi der er for få, der ønsker at uddanne sig indenfor området. Derfor har vi i Gladsaxe netop besluttet at ansætte ikke-uddannede medarbejdere i et-årige stillinger, for så at motivere dem til efterfølgende at uddanne sig. Vi har også afsat penge til at forbedre praktikforløbene, så flest muligt kommer igennem uddannelsen.

Jeg har stor forståelse for de menneskelige omkostninger ved at være pårørende til en demensramt. Derfor har vi som politikere også stor fokus på at sikre de bedst mulige forhold for vores demensramte borgere og deres pårørende.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top