Hvor er der en voksen?
Demo-normeringer.jpg
Der blev smilet, klappet og sunget foran Rådhuset lørdag. Foto: Peter Kenworthy
Demonstranter foran Rådhuset kræver minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Mange tusind almindelige danskere var på gaden lørdag over hele landet lørdag for at kræve minimumsnormeringer og bedre forhold på landets daginstitutioner. I Gladsaxe havde 250-300 borgere taget opstilling foran Gladsaxe Rådhus.

Her bød initiativtager Louise Jørgensen velkommen.

– Vi er samlet i 59 danske byer. Dette er det første forældreoprør i 25 år. Hvorfor gør vi forældre ikke noget? Men nu står vi her, og vi kræver at politikerne lytter. For vores børn har krav på nærvær og omsorg, sagde hun.

Der var kampråb som ”vores børn er alles fremtid”. Tom McEwan slog et slag for sagen på sin medbragte tromme. Der blev sunget ”Er du sur og trist” som fællessang. Og der var politisk samtalehjørne, hvor alle byrådspolitikerne var blevet inviteret.

Demonstrationen i Gladsaxe er en del af det landsdækkende initiativ ’Hvor er der en voksen?’.

Initiativet er startet af almindelige forældre i kølevandet på DR-dokumentaren ’Hvem passer vores børn’, nedstemningen i folketinget af et forslag om minimumsnormeringer, og pædagogernes fagforening BUPLs krav om minimumsnormeringer på én pædagog til tre børn i vuggestuen og en til seks børn i børnehaven, som man blandt andet har i Norge.

Tal og virkelighed
De seneste normeringstal fra Danmarks Statistik for 2017, offentliggjort i januar viser, at ingen danske kommuner lever op til denne normering. I Gladsaxe er de respektive tal for 0-2 årige og 3-6 årige ifølge Danmarks Statistik 3,4 og 6,7 børn per pædagogisk personale.

En normeringsundersøgelse foretaget af BUPL på 44 daginstitutioner i Gladsaxe i maj 2013 viste dog normeringer der var markant lavere. Om eftermiddagen på over fem børn per voksen i vuggestuerne og helt op til 10-12 børn per voksen for børnehaverne.

– Siden 2013 har Gladsaxe fået tilført lidt flere midler til området. Det er dog ikke bevillinger der gør, at vi vil forvente der er rykket væsentligt ved det billede der tegnede sig i 2013, udtaler Hovedbestyrelsesmedlem i BUPL Storkøbenhavn og politisk kommuneansvarlig for Ballerup, Furesø, Albertslund og Gladsaxe, Randi Tielbo.

Ifølge tal fra BUPLs seneste medlemsundersøgelse, oplever over to tredjedele af Gladsaxes pædagoger i daginstitutionerne ”ofte, at de ikke kan drage tilstrækkelig omsorg for et eller flere børn på grund af personalemangel”.

Virkeligheden er selvfølgelig mere kompleks end tal kan vise. Flere af lederne af de daginstitutioner i Gladsaxe som Gladsaxe Bladet har kontaktet svarede at normeringen for så vidt var okay om formiddagen, men problematisk om eftermiddagen, hvor personaleresurserne var væsentligt lavere.

– Det er vigtigt at der tages højde for dette, så minimumsnormeringen gælder hele dagen, forklarede en af lederne.

Otte ud af de ti ledere der svarede, mente at normeringerne generelt var for lave, og ni ud af ti at minimumsnormeringer var en god idé.

Børnene havde også taget budskaber med til politikerne på Rådhuset. Foto: Kaj Bonne.

Børnene havde også taget budskaber med til politikerne på Rådhuset. Foto: Kaj Bonne.

Stramme rammer og opbevaring
Ifølge ’Hvor er der en voksen’-initiativets hjemmeside har de øgede normeringer gjort at mange daginstitutioner er ”reduceret til opbevaring af børn” hvor ”personalet umuligt kan løfte opgaven med de vilkår der er givet”.
– Årsagen til forældreopråbet er at tallene ofte ikke harmonerer med den virkelighed forældrene oplever når de afleverer og henter deres børn. Der er måske én medhjælper på stuen, fordi pædagogen er gået fra for at lave noget dokumentation som de er pålagt ovenfra, siger initiativtagerne til demonstrationen i Gladsaxe, Christina Rasmussen og Louise Jørgensen. De har begge små børn i Gladsaxes daginstitutioner.

Gladsaxes borgmester Trine Græse (A) siger at hun til fulde forstår ønsket om at få flere hænder dagtilbuddene.

– Alligevel ønsker jeg ikke, at folketinget beslutter en minimumsnormering. Jeg er glad for det kommunale selvstyre, hvor vi med udgangspunkt i vores særlige lokale behov bedst kan vurdere, hvordan pengene skal fordeles. Især fordi rammerne i kommunerne i disse år er meget stramme, siger Trine Græse.

Normeringer er vigtige
I Gladsaxes Dagtilbudsstrategi 2 fra december skriver man, at ”Gladsaxe Kommune ønsker dagtilbud med høj kvalitet, som sikrer et godt fysisk og pædagogisk miljø for børnene”.
Forskningen viser at ”høj normering og mindre gruppestørrelser kan skabe bedre kvalitet”, og at ”mindre gruppestørrelser fremmer en bedre interaktion mellem børn og de voksnes opmærksomhed på børnene”, kan man også læse i dagtilbudsstrategien.

Men dagligdagen i vores dagtilbud handler ikke kun om antallet af medarbejdere, men i høj grad også om, hvordan vi organiserer os, mener borgmesteren.

– For det hjælper ikke at have mange medarbejdere omkring børnene, hvis man ikke har mål for det pædagogiske arbejde, siger hun, og tilføjer at Gladsaxe både har klare mål for det pædagogiske arbejde og prioriterer en-til-en tid med børnene.

Ifølge FOAs årlige rapport om Daginstitutionernes Hverdag er der i Danmark som helhed kommet færre timer per barn til det direkte arbejde med børnene. Bemandingen er godt nok stort set uændret, skriver FOA, men mere tid går nu til administration og dokumentation.

En rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI fra 2014, pointerer desuden at normeringer og gruppestørrelser har stor betydning for kvaliteten i daginstitutionerne.

– Højere normering er associeret med færre stresssymptomer hos barnet samt færre adfærdsvanskeligheder og konflikter børnene imellem … Ved lavere normeringer sker der også en stigning i sygefraværet blandt personalet, konkluderer rapporten.

Initiativtager Louise Jørgensen krævede at politikerne lyttede til kravet om bedre normeringer og omsorg for børnene i Gladsaxes daginstitutioner. Foto: Kaj Bonne.

Initiativtager Louise Jørgensen krævede at politikerne lyttede til kravet om bedre normeringer og omsorg for børnene i Gladsaxes daginstitutioner. Foto: Kaj Bonne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top