Nationale test får dumpekarakter
De nationale test er usikre og fyldt med fejl, siger ny forskningsrapport

– De nationale test giver et mangelfuldt og usikkert billede af både skoleklassers og elevers faktiske faglige niveau, påviser ny forskningsrapport fra DPU, Aarhus Universitet. Forskerne bag undersøgelsen anbefaler, at de igangværende nationale test stoppes, skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse.

Forskerne har haft adgang til alle 8. klasses besvarelser i læsning fra den nationale test 2017.

De nationale test blev vedtaget i folketinget i 2006 efter anbefalinger fra OECD og testene blev indført på alle skoler fra 2010. Alle elever tager nationale test en eller flere gange om året fra 2. til 8. klasse.
Men beslutninger med udgangspunkt i testresultaterne ”hviler på et usikkert grundlag” og ”bør genevalueres”, kan man læse i rapporten.

– Nærværende undersøgelse af nationale tests måleegenskaber må føre til overvejelser over om den kommunale og lokale kvalitetssikring af skoler og undervisning har hvilet på et forkert grundlag, konkluderer den.
– De nationale test har en række alvorlige bivirkninger. Læreres og skolelederes hovedfokus skifter ganske enkelt fra, hvad deres elever kan, og hvordan de kan understøtte elevers læring, til i stedet at rette sig imod, hvordan deres elever kan klare sig bedre i testen, udtaler Jeppe Bundsgaard, som er en af de to forskere bag rapporten.

I Gladsaxe Kommune har man, som i andre kommuner, ellers blandt andet brugt de nationale test til at vurdere elevernes udvikling.

– Trivselsmålinger og nationale tests … kan give læreren, eleven og forældre et langt mere præcist billede af elevens samlede udvikling i læring og trivsel. Det vil ikke være muligt for en lærer at overse, at en elev ikke er i udvikling på et eller flere kompetenceområder, kunne man læse i et dagsordenspunkt i Børne- og Undervisningsudvalget i 2017.

– Skolelederne anvender de nationale test til, sammen de faglige vejledere, at drøfte med læreren eller lærer-teamet hvilke tiltag, der eventuel skal sættes ind for at styrke elevernes faglige kompetencer, stod der i kvalitetsrapporten for skoleområdet i Gladsaxe Kommune for 2011-13.
pk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top