Nødvendigt med et paradigmeskift
Ved anlæggelse af motorveje gennem tæt bebyggede områder, som i Gladsaxe Kommune, har etableringen af en effektiv støjdæmpning kun spillet en mindre rolle

Af Flemming Yssing Hansen, Formand for Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe Kommune.

Ved anlæggelse af motorveje gennem tæt bebyggede områder, som i Gladsaxe Kommune, har etableringen af en effektiv støjdæmpning kun spillet en mindre rolle, som da Motorring 3 blev udvidet fra to til tre spor i hver retning.

VVM rapport 350, der i 2002 blev udarbejdet i den anledning, viste at dæmpningen med den nuværende støjskærm var utilstrækkelig, idet den ikke bragte støjbelastningen ned under de anbefalede 58 dB. Interessant nok er der også en beregning i rapporten med en støjskærm, der rækker ind over en del af kørebanen som et ”halvtag”, og bringer støjbelastningen ned under de 58 dB. Den løsning fravalgtes imidlertid med et argument om at det var en for dyr løsning.

Et lidt arrogant argument i forhold til de mange tusinde beboere, som må døje med trafikstøjen i det daglige og endda risikere at blive syge. Det er derfor nødvendigt med et paradigmeskift gående ud på at udgifter til en effektiv støjdæmpning skal indgå på lige fod med de øvrige udgifter til anlæggelse af vejen. Og hvis man synes det bliver for dyrt skal man ikke skære ned på udgifterne til støjdæmpningen, men finde en anden linjeføring, noget der hurtigt kan blive relevant med planerne om forlængelsen af Hillerødmotorvejen og udvidelsen af Motorring 3 med et spor i hver retning, tiltag der vil øge trafikstøjen i kommunen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top