Pas godt på træerne
Træer-01-15-19.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Veje og træer skal helst kunne sameksistere i Gladsaxes nye træpolitik. Foto: Kaj Bonne.
Gladsaxe Kommune vedtager ny træpolitik

– Gladsaxe Kommunes træer er med til at gøre Gladsaxe til en attraktiv kommune at bo og leve i, og derfor har byrådet besluttet, at der skal plantes flere træer.
Sådan indledes Gladsaxes nye træpolitik, der har været til behandling i Trafik- og Teknikudvalget. Træpolitikken skal nu behandles i Økonomiudvalget og i byrådet inden den kan blive endeligt vedtaget.

Træernes farvevariation understreger naturens gang, er vigtige legeelementer for børn, og er med til at skabe en robust og klimasikret by. Og så styrker træerne biodiversiteten og har en positiv indvirkning på borgernes humør og helbred, kan man desuden læse i træpolitikken.

Der har i den senere tid været en del debat blandt borgere og byrådspolitikere om Gladsaxes træer. Blandt andet om træfældning i forbindelse med byggeriet af Bauhaus og letbanebyggeriet.

Men Gladsaxe vil passe godt på kommunens sunde træer og værne om de gamle, skriver kommunen i den nye træpolitik.

Derfor vil kommunen plante flere træer når man udfører anlægs- eller byggeprojekter på kommunale arealer, erstatte fældede træer med nye, ”hvor der er egnede vækstforhold”, og opfordre private bygherrer og borgere til at plante og bevare flere træer, står der i træpolitikken.

Træer er på dagsordenen
Danmarks Naturfredningsforening Gladsaxe mener dog, at den nye træpolitik er ”uklar”.

– En seriøs træpolitik bør som hovedregel kunne forhindre fældninger i de offentlige arealer. Det gør den påtænkte træpolitik ikke. Den er floromvunden, uklar og uambitiøs. Samtidig er den ufinansieret og uden egentlig handlepligt, mener Kurt Loftkjær fra Danmarks Naturfredningsforening Gladsaxe.

– Det er et paradoks, at byrådet udarbejder en træpolitik samtidig med, at kommunen igangsætter massive fældninger. Alene på Gladsaxe Boulevard O3 skal der fældes 1.000 træer i den kommende tid medregnet dem, man har tilladt fældninger ved det kommende Bauhaus. Der er tilsyneladende kun afsat penge til 113 unge træer, som skal erstatte 70 år gamle træer, tilføjer han.

Gladsaxe Kommune er dog ikke helt enig med Kurt Loftkjærs udlægning.

Træpolitikken har to klare fokusområder, nemlig at Gladsaxe Kommune gerne vil bevare sunde træer og at kommunen gerne vil have at flere træer skal sætte rammen for hverdagens handlinger og forvaltning. Men den er ikke en handleplan, siger landskabsarkitekt i Byplan og Landskab, Gladsaxe Kommune, Katrine Olsen.

– Træpolitikken er et klart signal om Gladsaxe Kommune arbejder for træer i byen, så træer er på dagsorden, når der træffes beslutninger. Men en politik giver ikke ’ret’ til at bestemme over alle byens træer. Den giver mulighed for, at træer prioriteres på lige fod med andre interesser, som ofte er argumenteret i lovgivning, tilføjer hun.

Med hensyn til anlægget af letbanen og Bauhaus, siger Katrine Olsen at der nok fældes eksisterende beplantningsbælter og vejtræer, men at fældningen af beplantningsbæltet ved Bauhaus er ikke en konsekvens af Bauhaus, men en konsekvens af den kommende letbane.

– Hvor mange træer, der plantes for de afsatte midler afhænger af, hvor de plantes. Det er væsentligt dyrere at plante i vejareal, som kræver tekniske løsninger end at plante i for eksempel park og naturområder. Der er afsat i alt otte millioner kroner til at plante træer i 2019-22 og 3,6 millioner kroner til 2018-21 til grønne projekter i byen, tilføjer hun.

Borgmester Trine Græse (A) indrømmer dog, at kommunen godt kan blive bedre til at plante træer når man fælder dem.

– Ude ved Bauhaus ville vi rigtigt gerne have bevaret træerne. Men det viste sig at de træer ikke havde det særligt godt, så de bliver nødt til at fjerne dem – men der bliver plantet nye træer, tilføjede borgmesteren.

Ifølge Danmarks Statistik er skovarealet i Danmark næsten fordoblet på hundrede år. Omkring 15 procent af Danmarks areal er nu dækket af skov.

Det skov som findes i Gladsaxe er skov som for eksempel Hareskoven. Den forvaltes af Naturstyrelsen og ikke af Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Kommune har undersøgt udviklingen af bytræer igennem 115 år i kommunen. I 1900 var der, ifølge rapporten Bytræer Gennem 115 år, 1.645 bytræer, og i 2015 var der registreret 3.472 bytræer.

1 kommentar om “Pas godt på træerne”

 1. Marianne Munck siger:

  Pas endnu mere på træerne

  Vi risikerer at få en tør sommer igen i år. Det kan betyde at alle nyplantede træer visner og dør.
  De gamle træer kan have rødder der når helt ned til grundvandet. Uanset hvor grimme de ser ud, bør de blive stående så længe de er grønne og ikke er til fare. Hvis det er muligt bør man bygge udenom de gamle træer i stedet for at fælde dem.

  Sidste sommer var der mange nyplantede træer rundt om i landet, der gik ud pga. tørken. Der var kun grønne planter under træerne. Ude på græsområderne gik alt ud, og der var kun visne planter eller ingenting. Men de store træer og tætte buskadser skyggede for solen og skabte læ for vinden, og trak vand op fra dybere jordlag, så kun hvor der er store træer og buske var der grønt hele sommeren.

  Venlig hilsen
  Marianne Munck

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top