Skoleskemaer afhængige af valget
Søborg-Skole-02-23-18.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Valget kan komme i vejen for skolernes planlægning af næste skoleår. Her er det Søborg Skole der ligger badet i sol. Foto: Kaj Bonne (arkiv).
Valgdatoen skal med i skolernes overvejelser for planlægningen til næste skoleår

Folkeskolerne i Gladsaxe og resten af landet sidder lige nu og planlægger hvordan næste skoleår skal se ud. Men ingen af dem ved i realiteten hvilke regler der kommer til at gælde for skoledagens længde til næste skoleår.
I januar var signalet fra politikerne på Christiansborg at skoledagen skulle være kortere fra næste skoleår.

Blandt andet skal skoleugen afkortes generelt i børnehaveklassen til og med 3. klasse med 90 klokketimer årligt, svarende til 2 1/4 klokketime ugentligt inklusive pauser. I resten af klasserne kan skoler og kommuner lokalt vælge at gøre skoleugen op til to klokketimer kortere ved at skære tilsvarende i den understøttende undervisning.

Men selv om et flertal står bag, skal et lovforslag stadig vedtages i folketinget. Og det vil tage mindst et par måneder endnu. Mere hvis folketingsvalget når at komme i vejen for processen.

– Hvis ikke loven ændres inden sommerferien, så går næste skoleår i gang med de regler, der har eksisteret siden skolereformen trådte i kraft i 2014, og så kan den nye lov risikere at træde i kraft midt i skoleåret, skriver lærernes fagblad Folkeskolen.

Ude på skolerne breder frustrationen sig over at fagfordeling og skemalægning bliver besværliggjort af at skoledagens længde er ukendt, tilføjer bladet.

Ifølge Kommunernes Landsforening (KL) forhandler de med Undervisningsministeriet om lovændringens økonomiske konsekvenser.

Det er endnu ikke muligt at orientere om lovændringens økonomiske konsekvenser. KL vil orientere om forhandlingernes udfald, så snart de er forhandlet på plads, skrev KL i et notat i marts.

Usikre lærere og afventende skoleledere
– Det ville være bedst hvis der kom klarhed over dette forud for et skoleår. En implementering i løbet af det kommende skoleår vil være forstyrrende og give en del ekstraarbejde på et tidspunkt, hvor alle kræfter gerne skulle lægges i at lave god undervisning for eleverne, siger formanden for Gladsaxe Lærerforening, Thomas Agerskov.

– Det er både problematisk og uhensigtsmæssigt at rammerne, og dermed arbejdsvilkår for en del lærere, kan risikere at være usikre langt ind i juni. Det er ikke rimeligt, at den ukendte dato for folketingsvalget, skal forstyrre den organisering af skoleåret, som vi alle er så afhængige af. I forhold til selve udmøntningen af den kortere skoleuge i indskolingen i Gladsaxe, så er Børne- og Undervisningsudvalget i gang med at behandle punktet, og det forventes der kommer en beslutning gældende kommunalt i juni. Den må vi jo alle afvente, tilføjer han.

Gladsaxe Bladet har kontaktet alle skolelederne i kommunen om hvordan skolerne forholder sig til problemstillingen. Kun skolelederen på Vadgård skole, Ole Hovmand, er kommet med et kort svar.

– Vi er som skoleledere vant til at operere i et felt, der er politisk ledet. Og vi forholder os derfor afventende indtil der er sket en kommunalpolitisk behandling af den nye lovgivning på området, siger han.
Folketingsvalget skal afholdes senest den 17. juni. En valgkamp tager som regel omkring tre uger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top