- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Støjende arbejde ved Buddinge Station

Midt i april skal den fodgængertunnel, som er ved at blive støbt på arbejdspladsen foran Gladsaxes Verdensmålshus, den tidligere politistation, flyttes på plads under S-togs-sporene. Arbejdet kan støje, og der vil køre togbusser 12. til 22. april.

Når tunnelen flyttes på plads mellem 12. og 22. april, lukkes og fjernes S-togs-sporene, og derefter graves banedæmningen væk. Når tunnelen er på plads, genskaber Hovedstadens Letbanes entreprenør banedæmningen og sporene.
12. til 22. april vil der være arbejde hele døgnet. Det forventes at være støjende i perioder, ligesom arbejdsområdet vil være oplyst af projektører. Hovedstadens Letbanes entreprenør gør selvfølgelig, hvad de kan for at genere mindst muligt, men meget arbejde skal udføres over en kort periode af hensyn til togtrafikken. Derfor er det også nødvendigt at arbejde om natten.

I slutningen af april og starten af maj afsluttes arbejdet med at flytte tunnelen. Det kan betyde mindre aktiviteter på S-togs-sporene om natten, som ikke forventes at være støjende eller at genere omgivelserne.

Hvad betyder det for naboer til byggeriet?
Hvis du bor eller færdes i nærheden af byggeriet, vil du fra 12. til 22. april opleve støj fra arbejdet – periodevis også om natten. Du vil også opleve lys fra arbejdspladsen. I samme periode er S-tog erstattet af busser, så hold øje med Rejseplanen eller dinoffentligetransport.dk, hvis du skal med toget.

Hvis du har spørgsmål til byggeriet, er du velkommen til at kontakte Hovedstadens Letbane på e-mail info@dinletbane.dk eller tlf. 7242 4500.